ทีทีบี เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อันดับความน่าเชื่อถือระดับ AA+

สร้างผลตอบแทนไปกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 20 ปีขึ้นไป คุ้มครองเงินต้น 100% เมื่อครบกำหนด เปิดจำหน่ายสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ รายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนสถาบัน ตั้งแต่วันที่ 9-15 พฤษภาคม 2567

กรุงเทพฯ 9 พฤษภาคม 2567 ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ชูจุดเด่นคุ้มครองเงินต้น 100% เมื่อถือจนครบกำหนด เป็นอีกทางเลือกของการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 20 ปีขึ้นไป โดยผลตอบแทนอ้างอิงผลการดำเนินงานของ iShares 20+ Year US Treasury Bond ETF (TLT ETF) และคุ้มครองเงินต้นในเวลาเดียวกันหากถือจนครบกำหนด พร้อมเปิดจำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2567

ทีทีบี เปิดเผยว่าจากข้อมูลล่าสุด ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกา ที่เป็นหนึ่งในการกำหนดทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) มีการชะลอตัวลงจากจุดสูงสุดในปี 2022 ส่งผลให้ตลาดเชื่อว่าดอกเบี้ย FED ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว โดยประมาณการเศรษฐกิจล่าสุด (Fed Economic Projection) ในเดือนมีนาคม 2567 ระบุว่า FED มีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยได้ 3-4 ครั้ง ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า อันจะส่งผลให้ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น

ธนาคารได้เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิง iShares 20+ Year US Treasury Bond ETF ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Rating AA+ จาก TRIS Rating (เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566) โดยผลตอบแทนอ้างอิงผลการดำเนินงานของ iShares 20+ Year US Treasury Bond ETF (TLT ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 20 ปีขึ้นไป เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนในการกระจายความเสี่ยงโดยลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความปลอดภัยสูง พร้อมคุ้มครองเงินต้น 100% เมื่อถือจนครบกำหนด และมีระยะเวลาการลงทุนสั้นเพียง 12 เดือน สำหรับนักลงทุนที่มองหาโซลูชันการลงทุนที่เปิดโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากในจังหวะที่ตลาดเข้าสู่ภาวะดอกเบี้ยขาลง

ธนาคารจึงเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงการลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งเป็นตราสารที่มีความปลอดภัยสูง พร้อมกับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีในจังหวะที่วัฏจักรดอกเบี้ยเตรียมเข้าสู่ขาลง หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิง iShares 20+ Year US Treasury Bond ETF เป็นอีกทางเลือกของการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับคุ้มครองเงินต้นในเวลาเดียวกันเมื่อถือจนครบกำหนด ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าว พร้อมเสนอขายให้กับผู้ลงทุนรายใหญ่ รายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนสถาบัน (HNW&II) โดยลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท เปิดจองซื้อผ่าน ทีทีบีทุกสาขา และ ที่ปรึกษาลูกค้าธนบดี ได้ตั้งแต่วันที่ 9-15 พฤษภาคม 2567 นี้เท่านั้น

พิเศษยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า ttb reserve เพิ่มโอกาสรับคะแนนสะสมประจำปีสูงสุด 180,000 คะแนน เมื่อมียอดรวมทุกผลิตภัณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด สามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดเอกสิทธิ์การรับคะแนนสะสมพิเศษได้ที่ https://www.ttbbank.com/link/ttbreserve/stnprivilege/pr2024

ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 7-16 % ต่อปี

(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

ศึกษารายละเอียดการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ttbbank.com/link/indexlinkednote/pr2024

ผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนได้ที่ทีทีบีทุกสาขา หรือติดต่อ ttb investment line โทร. 1428 กด #4 ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9:00 – 17:30 น. (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร)

  • การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความเสี่ยงระดับ 5 เป็นการลงทุนที่มีความซับซ้อนและความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ทั่วไป ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลสําคัญ ลักษณะและหลักทรัพย์อ้างอิงของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จากหนังสือชี้ชวน  Fact Sheet ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ธนาคารมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรเพื่อนำส่งกรมสรรพากรต่อไป
  • ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ก่อนครบกำหนดอายุได้
  • หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสูง เนื่องจากไม่มีตลาดรอง และมีข้อจำกัดในการขายคืน
  • ผู้ลงทุนมีความจำเป็นในการขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนการลงทุน

Related

Lastest