“SYS” เหล็กไทย หัวใจกรีน ชูบทบาทสร้างโอกาสทางการศึกษา บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คนดีมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เป็น ‘หัวใจ’ ในการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องเร่งส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นรากฐานของชาติ เพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญที่มีศักยภาพ นำพาประเทศสู่ความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS เหล็กดีที่คุณไว้ใจ เหล็กไทยหัวใจกรีน ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานกว่า 30 ปี เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เยาวชน เพื่อเติบใหญ่เป็นต้นกล้าที่แข็งแรง บริษัทจึงวางแนวทางส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบ่มเพาะบุคลากรคุณภาพ ให้โอกาสคนดีได้มีชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

“SYS ตระหนักดีว่าเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ผ่านมา เราในฐานะผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ ชั้นนำของไทย จึงไม่เพียงมุ่งมั่นวางโครงสร้างซึ่งเป็นฐานรากของงานก่อสร้างให้แข็งแกร่ง แต่เราเป็นหนึ่งในผู้ที่ปูรากฐานอย่างมั่นคงให้กับเยาวชน ผ่านการมอบโอกาสทางการศึกษาที่ SYS ดำเนินการมาโดยตลอด”

edu fund

“SYS Education Fund คือหนึ่งในโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีให้ได้เรียนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดการใช้คืนทุนให้แก่ SYS โดยเกณฑ์การพิจารณาจะคัดเลือกผู้มีความประพฤติดี มีความกตัญญู ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ครอบครัวยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ได้รับทุนจะได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรี โดย SYS ได้มอบทุนให้กับนักเรียนครบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย” นายฉัตรภพ พรธรรม  ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS กล่าว

นางสาวสกาวรัตน์ นาคมณี พยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร อดีตนักเรียนทุน SYS จากโครงการ SYS Education Fund เล่าว่า ตนเองมีความใฝ่ฝันอยากเป็นพยาบาลมาตั้งแต่เด็ก เพราะชื่นชมการทำงานของพยาบาลที่ได้ช่วยเหลือคนเจ็บป่วย และมองว่าพยาบาลเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง แต่ด้วยสถานภาพทางการเงินของครอบครัวไม่เอื้ออำนวย จึงทำให้ไม่สามารถสานฝันนี้ได้ จนวันที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในนักเรียนทุน SYS Education Fund ทำให้ช่วยเติมเต็มความฝันที่จะเป็นพยาบาลให้กลับมาอีกครั้ง และช่วยให้สามารถทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการเรียนได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากไม่ต้องแบ่งเวลาไปหางานพิเศษทำ และในระหว่างเรียน เจ้าหน้าที่ SYS ได้คอยช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยง และแนะนำเรื่องการเรียนด้วย”

คลิกที่ลิงค์เพื่อรับชมคลิป: https://bit.ly/SYSEducationfund2024_AllMedia

“ขอบคุณ SYS ที่ให้โอกาส ให้ทุนการศึกษา สิ่งที่ได้รับมาเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของความฝันที่ทำให้เรามีอาชีพที่มั่นคงในวันนี้ และการที่เราได้เป็นพยาบาล เรามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนมากมาย ได้เป็นผู้ให้ เหมือนกับที่ SYS ให้โอกาสที่ดีกับเรามา”

การส่งเสริมด้านการศึกษาของ SYS นั้น เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ช่วยจุดประกายฝันให้เยาวชนที่มุ่งมั่นแต่ขาดโอกาส ได้ก้าวเดินไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ และวันนี้เมล็ดพันธุ์เล็กๆ ได้เริ่มผลิดอกออกผลเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพในสังคม ซึ่งไม่เพียงจะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แต่ยังช่วยผลักดันสังคมสู่การเป็นสังคม “ผู้ให้” ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

Related

Lastest