โอซีซีเดินหน้า ส่งมอบความสุขผ่านกิจกรรม “ผมสวย…ด้วยรัก” ระดมทีมช่างผมมืออาชีพ ตัดผมให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

ด้วยความเป็นบริษัทที่ทำทางด้านความงาม กิจกรรม CSR ของบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) จึงหนีไม่พ้นเรื่องความสวยความงาม ภายใต้ชื่อโครงการ “CSR ส่งความสุขสู่สังคม ผ่านมิติแห่งความงาม” เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคม โดยมีโครงการย่อยในความดูแลรวมถึง 5 โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการล้วนมีจุดประสงค์ที่จะช่วยเหลือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสุข ความรู้ และโอกาสที่ดีในชีวิต โดยโครงการ “ผมสวย…ด้วยรัก” หนึ่งในโครงการย่อยนี้ มีเจตนารมณ์ที่จะมอบความสุข ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผม ที่เป็นช่างผมมืออาชีพ มาร่วมสร้างโอกาสสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ด้วยบริการตัดผม ให้กับ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในโรงพยาบาล และผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ซึ่งทางโอซีซี ได้เริ่มกิจกรรมนี้มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลานาน 12 ปี

“โครงการผมสวยด้วยรัก เป็นการต่อยอดจากการที่เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผม ที่พร้อมจะส่งมอบความสุขและแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยหรือผู้ที่พักพิงในสถานสงเคราะห์ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย หรือเด็กในมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ ด้วยการจัดทีมงานไปบริการตัดผมให้กับบุคคลเหล่านี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่มอบความสุขและมอบโอกาส และสร้างรอยยิ้มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงโครงการย่อยอื่น ๆ ก็ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน  กิจกรรมทั้งหมดได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับทีมงานที่ได้มีโอกาสมอบความสุข และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยผ่านมิติแห่งความงามในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับโครงการผมสวย…ด้วยรัก ได้จัดกิจกรรมนี้มาเป็นครั้งที่ 64 แล้ว และได้ตัดผมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาแล้วมากกว่า 7,000 คน” นางสาวรัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา – ประชาสัมพันธ์ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) กล่าว

สำหรับโครงการ CSR ย่อยทั้ง 5 โครงการของ โอซีซี ได้แก่

  1. โครงการผมสวยด้วยรัก เป็นการบริการตัดผมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับผู้ด้อยโอกาสหรือเด็กที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิ และสถานสงเคราะห์ รวมถึงผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ
  2. โครงการต้นกล้าแห่งความงาม ต้นทางแห่งอาชีพ คือการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญด้านการแต่งหน้าไปสอนการดูแลผิวพรรณที่ถูกต้อง และเทคนิคการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปต่อยอดประกอบอาชีพ ให้กับนักโทษหญิงตามทัณฑสถานต่าง ๆ
  3. โครงการใช้และให้อย่างสร้างสรรค์ คือการให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้า ภายใต้การดูแลของ โอซีซี ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่ผ่านการทดลองจากสัตว์
  4. โครงการ Charity แห่งการแบ่งปัน ทางบริษัทจะมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้กับโรงพยาบาลหรือสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ โดยในปีนี้ ได้ดำเนิน 3 กิจกรรม คือ บริจาคเงิน 180,000 บาท ให้กับมูลนิธิกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ บริจาคเงิน 65,000 บาทให้กับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในตุรเคียและสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย กิจกรรมที่ 3 คือการร่วมมือกับบริษัท ราชาอูชิโน จำกัด และเชิญชวนให้พนักงานร่วมบริจาคผ้าขนหนูสภาพดี เพื่อส่งต่อให้กับมูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) เพื่อนำไปให้กับน้อง 4 ขา ใช้รองนอน ห่อหุ้มร่างกาย หรือซับของเหลวจากการบาดเจ็บ
  5. โครงการแต่งแต้มความสุข แต่งเติมความงามสู่สังคม จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปแต่งหน้าให้กับศิลปิน ดารา นักแสดง ที่เข้าร่วมการจัดงานที่หารายได้ช่วยเหลือสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ โดยทำงานร่วมกับมูลนิธิโรคไต มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

ล่าสุด โอซีซี ได้ร่วมกันส่งต่อความสุขผ่านกิจกรรม “ผมสวย…ด้วยรัก” ครั้งที่ 64 ที่ผ่านมา ด้วยการจัดช่างผมมืออาชีพประมาณ 10 คน ไปตัดผมให้แก่ผู้พักพิงในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี รวมถึงทีมงานและเจ้าหน้าที่ของสถานคุ้มครองฯ รวมทั้งหมดประมาณ 100  คน 

นางสาวนวรัตน์ ศักดิ์โชตินนท์ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี กล่าวถึงกิจกรรม “ผมสวย…ด้วยรัก” นี้ว่า ทุกครั้งที่มีผู้ใหญ่ใจดีมาให้การสนับสนุนการทำงาน พวกตนจะรู้สึกดีใจที่ทุก ๆ คน ยังเห็นความสำคัญ ซึ่งต้องขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ขอสิ่งที่ทุก ๆ ท่านมอบให้ด้วยความรักและความเมตตา ตอบแทนทุกท่านกลับไปด้วยเช่นกัน และขอเรียนเชิญมาสนับสนุนการทำงานอีกในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ สถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ผมสวย…ด้วยรัก” กับ โอซีซี สามารถแสดงความจำนงมาได้ที่ 02-295-4545 ต่อ 315 ผู้สนใจติดตามกิจกรรม CSR ดี ๆ ของโอซีซี ได้ทาง www.occ.co.th

Related

Lastest