“พฤกษา โฮลดิ้ง” ได้รับการรับรองการต่ออายุแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นครั้งที่ 3 ประกาศจุดยืนองค์กรแห่งความโปร่งใส

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH เดินหน้าต่อต้านการคอร์รัปชันและการจ่ายสินบนทุกรูปแบบ กับการร่วมเป็นภาคีในโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) หรือ CAC ตอกย้ำการเป็นองค์กรโปร่งใส พร้อมชวนคู่ค้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ หวังขยายเครือข่ายธุรกิจตลอดทั้งซัพพลายเชนให้ปลอดจากการคอร์รัปชัน โดยปีนี้ PSH ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นครั้งที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2560 ในงาน CAC National Conference 2023 “Public-Private Collaboration: A Strong Collective Action Against Corruption” ผนึกกำลังไตรภาคี สร้างความแข็งแกร่ง เพื่อความยั่งยืน

นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม กล่าวว่า แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้บริษัทในประเทศไทยทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน โดยมีแนวปฏิบัติออกมาเพื่อเป็น Checklist 71 ข้อ ให้เรานำไปปรับใช้เพื่อต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งองค์กรเอกชนทุกแห่งสามารถเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตได้ตามความสมัครใจ จากนั้นจะมีระยะเวลาให้แต่ละองค์กรที่เข้าร่วมไปเตรียมตัว เพื่อจะเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินของ CAC ว่าได้ทำตาม Checklist 71 ข้อจริง

“PSH ยึดถือนโยบาย No Gift Policy ไม่รับ ไม่ให้ ไม่ขอของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด และเรายังส่งเสริมการบริหารงานที่โปร่งใส โดยใช้ระบบ Check & Balance แยกคนจัดซื้อกับคนอนุมัติไม่ให้เป็นคนเดียวกัน มีคณะทำงานในการต่อรอง เพื่อไม่ให้มีการต่อรองโดยคนใดคนหนึ่ง รวมทั้งนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจจับพฤติกรรมหรือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง งานขาย ที่ผิดปกติ จึงทำให้ที่ผ่านมา สามารถนำข้อมูลมาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการคอร์รัปชันได้ นอกจากนั้น เรายังมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้คู่ค้าเข้าร่วม CAC ด้วย เพื่อขยายเครือข่ายธุรกิจให้ปลอดจากคอร์รัปชันทั้งซัพพลายเชนด้วย”

“การเปลี่ยนแปลงสังคมโดยเฉพาะการต่อต้านคอร์รัปชันจะทำเพียงลำพังไม่ได้ เรามี Core Value ตัวหนึ่งของบริษัท ในเรื่อง Impact for good ใช้ใจนำในการทำดี ไม่ใช่ดีแค่ตัวเรา แต่ต้องดีต่อคู่ค้า สิ่งแวดล้อม และสังคมด้วย นับเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของพฤกษาที่ต้องการสร้างการอยู่อาศัยของผู้คนให้อยู่ดีมีสุข” นายอุเทน กล่าวเพิ่มเติม

Related

Lastest