“มูลนิธิเอสซีจี” มอบรางวัลผู้ชนะ Best Survivor Awards นำร่องแคมเปญ Gen Will Survive

สุวิมล จิวาลักษณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี  ประธานในพิธีมอบรางวัล Best Survivor Awards พร้อมด้วย ผศ. ดร.วิรุจ กิจนันทวิวัฒน์  (ที่ 2 จากขวา) ประธานสาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสิน  และทีมอินฟลูเอนเซอร์ที่ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน   วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา พิธีกรผู้ก่อตั้งวู้ดดี้ เวิลด์  ฝน-ทัตชญา ศุภธัญสถิต หรือ ฝน MonsterFon ครีเอทีฟตัวแม่ของวงการครีเอทีฟ เอแคลร์ จือปาก บิวตี้บล็อกเกอร์ช่องยูทูปบันเทิงความงาม และ ณัฎฐ์อาภา ผ่องทิพาภรณ์ ผู้สื่อข่าวและ Content Creator สปริงนิวส์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลได้แก่ สุรพรชัย ธรรมศิริ (กลาง) นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขากายอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้ชนะเลิศรางวัล Best Survivor Awards เพ็ญนภา สิงห์สนั่น (ที่ 4 จากขวา) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  รองชนะเลิศอันดับ 1 และ อรนรินทร์ ศิริปุลินพงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) นักศึกษาสาขาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  รองชนะเลิศอันดับ 2

Best Survivor Awards เป็นกิจกรรมที่เป็นไฮไลต์ของ Gen Will Survive ภาคต่อของแนวคิด “Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด” ที่ “มูลนิธิเอสซีจี” ร่วมดำเนินการกับ“Woody World” ในการเปิดโอกาสให้เยาวชนเจน Z ส่งเรื่องราวประสบการณ์การเอาตัวรอด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างให้กับคนเจน Z ได้ค้นหาตัวเองให้พบความชอบหรือความถนัด เพื่อนำไปพัฒนา ต่อยอดจนเกิดเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ เพราะเยาวชนที่ประสบความสำเร็จจะเรียนเก่งอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องเป็นคนดี และมีน้ำใจไปด้วยในเวลาเดียวกัน   โดยผู้ชนะเลิศรางวัล Best Survivor Awards นี้ จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท     

แคมเปญ Gen Will Survive ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่จะจัดขึ้นเพื่อให้กำลังใจแก่คนเจน Z ในการใช้ชีวิตให้อยู่รอดและประสบความสำเร็จได้ สามารถติดตามความคืบหน้าของกิจกรรม Gen Will Survive ได้ทาง     เฟซบุ๊ก Gen Will Survive และติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิเอสซีจี ได้ที่ www.scgfoundation.org  และ   เฟซบุ๊ก LEARNtoEARN

Related

Lastest