ทีทีบี เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงดัชนี Index Linked Noteออกโดย ttb

อันดับความน่าเชื่อถือระดับ AA+ สร้างผลตอบแทนไปกับหุ้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำระดับโลก ชูจุดเด่นคุ้มครองเงินต้น 100% พร้อมเปิดจำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 มีนาคม 2567

กรุงเทพฯ 22 มีนาคม 2567 ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงดัชนี Index Linked Note ประเภท Multi Asset ชูจุดเด่นคุ้มครองเงินต้น 100% เป็นอีกทางเลือกของการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามหุ้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำระดับโลก และคุ้มครองเงินต้นในเวลาเดียวกัน พร้อมเปิดขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 มีนาคม 2567

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารการลงทุน ทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า ธนาคารมีมุมมองสำหรับการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่และเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐอเมริกา ผ่านดัชนี Nasdaq 100 ยังคงน่าสนใจและเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักการลงทุนประจำปี 2024 ของธนาคาร เนื่องจากราคาหุ้นกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นต่อไปได้ในระยะ 2 ปีข้างหน้า อันเป็นผลมาจากผลกำไรบริษัทที่คาดการณ์ว่าจะออกมาแข็งแกร่งตามการเติบโตของเทคโนโลยี Generative AI อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาดังกล่าวดัชนี Nasdaq 100 อาจมีความผันผวนบ้างหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น สงครามในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นมาอีกครั้ง ดังนั้น การจัดพอร์ตลงทุนด้วยการกระจายเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ รวมทั้งดอกเบี้ยในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวเข้าสู่ระดับปกติ ส่งผลให้การจัดพอร์ตลงทุนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงและสินทรัพย์ปลอดภัยกลับมาเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในการกระจายการลงทุนไปในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หรือเงินดอลลาร์พร้อมกับลงทุนใน ดัชนี Nasdaq 100 จะช่วยลดความผันผวนและสามารถสร้างโอกาสเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนได้ รวมทั้งช่วยลดความกังวลจากการลงทุนให้กับผู้ลงทุนอีกด้วย

นางสาวบุษรัตน์ เบญจรงคกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงดัชนีประเภท Multi Asset เป็นครั้งแรก ซึ่งได้รับความคุ้มครองเงินต้น 100% เมื่อถือจนครบกำหนด และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ประเภทนี้ที่ระดับ Rating AA+ จาก TRIS Rating ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวอ้างอิงดัชนี J.P. Morgan Adapt US Technology ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสรับผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากทั่วไป นับเป็นทางเลือกในการกระจายความเสี่ยง โดยมีนโยบายกระจายการลงทุนในดัชนี Nasdaq 100 ที่รวบรวมบริษัทในกลุ่ม Technology แบบ Disruptive และนวัตกรรมชั้นนำที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องของสหรัฐฯ เช่น Alphabet และ Nvidia ที่มีการพัฒนา Generative AI อย่างไม่หยุดยั้ง อีกทั้งยังกระจายความเสี่ยงด้วยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในสภาวะที่ตลาดทุนมีความผันผวนสูง

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงดัชนี “J.P. Morgan Adapt US Technology” เป็นอีกทางเลือกของการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น พร้อมคุ้มครองเงินต้นในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าว พร้อมเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน โดยลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท เปิดจองซื้อผ่านทีทีบีทุกสาขา และที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2567 นี้เท่านั้น พิเศษยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า ttb reserve เพิ่มโอกาสรับคะแนนสะสมประจำปีสูงสุด 180,000 คะแนน เมื่อมียอดรวมทุกผลิตภัณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://www.ttbbank.com/indexlinkednote/pr2024

ผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนได้ที่ทีทีบีทุกสาขา หรือติดต่อ ttb investment line โทร. 1428 กด #4 ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9:00 – 17:30 น. (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร)

  • การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความเสี่ยงเสี่ยงระดับ 5 เป็นการลงทุนที่มีความซับซ้อนและความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไป ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลสําคัญ ลักษณะและหลักทรัพย์อ้างอิงของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จากหนังสือชี้ชวน และ Fact Sheet ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ธนาคารมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรเพื่อนำส่งกรมสรรพากรต่อไป
  • ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ก่อนครบกำหนดอายุได้
  • ผู้ลงทุนมีความจำเป็นในการขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนการลงทุน

                                                            

Related

Lastest