TILOG-LOGISTIX 2023 จัดยิ่งใหญ่ หลากหลายกิจกรรม เสริมองค์ความรู้และแรงบันดาลใจกับ Innovation Showcase – ELMA Hall of Fame – สัมมนาระดับนานาชาติ

งาน TILOG-LOGISTIX 2023 เป็นงานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม โซลูชัน และบริการด้านโลจิสติกส์ พร้อมเสริมองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจผ่านส่วนแสดงพิเศษและสัมมนา ที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยด้วยบริการและเทคโนโลยีโลจิสติกส์อัจฉริยะที่พร้อมอนุรักษ์โลก พบกับผู้แสดงกว่า 415 แบรนด์ จาก 25 ประเทศ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ และ อาร์เอ็กซ์
เทรดเด็กซ์ ผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าแห่งอาเซียน ที่สร้างสรรค์งานแสดงสินค้าให้แก่หลากหลายอุตสาหกรรม โดย คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานไม่น้อยกว่า 9,000 รายและมีมูลค่าเจรจาทางธุรกิจไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านบาท

โลจิสติกส์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนารอบด้าน ทั้งการพัฒนาโลจิสติกส์ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค พัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์สู่ระดับสากล และสร้างความร่วมมือความเชื่อมโยงแนวระเบียงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยล่าสุดยังได้ร่วมมือกับ DP World ที่มีเครือข่ายทั่วโลกใน 6 ทวีปถึง 78 ท่าเรือ 240 สนามบิน และจะทำให้ประเทศไทยมีโอกาสใช้จุดหมายปลายทางได้มากถึง 318 จุดทั่วโลกในการสร้างรายได้จากการส่งออกเพิ่มขึ้น

นอกจากการจัดบูธแสดงบริการและเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด “Smart and Green Logistics for Sustainable Tomorrow : ขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่อนาคตสีเขียวด้วยโลจิสติกส์อัจฉริยะรักษ์โลก” แล้ว  ภายในงาน TILOG-LOGISTIX 2023 ยังจัดพื้นที่พิเศษสำหรับไฮไลท์กิจกรรมที่น่าสนใจที่ผู้ที่อยู่ในแวดวงโลจิสติกส์ไม่ควรพลาด  ได้แก่

  1. Innovation Showcase

พื้นที่ส่วนแสดงพิเศษที่จัดแสดงให้เห็นถึงกระบวนการโลจิสติกส์อัตโนมัติ ในการใช้หุ่นยนต์เวอร์ชั่นล่าสุดในการคัดแยกและลำเลียง ไปจนถึงการขนส่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์รุ่นใหม่

  • ELMA Hall of Fame พื้นที่จัดแสดงผู้ให้บริการเจ้าของรางวัล ELMA (Excellent Logistics Management Award) 

ELMA (Excellent Logistics Management Award) คือรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นด้านโลจิสติกส์ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดประกวดเพื่อยกระดับและพัฒนาความสามารถและห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยให้ได้มาตรฐานสากล และสามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยภายในพื้นที่ส่วนแสดง ELMA Hall of Fame ผู้ชมจะได้รับแรงบันดาลใจจากผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ปี 2550 – 2564 รวม 30 บริษัท 43 รางวัล

  • นิทรรศการภาพรวมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย

นิทรรศการภาพรวมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย นำเสนอศักยภาพของธุรกิจบริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย การขยายตัวของโลจิสติกส์ไทยในปัจจุบัน การพัฒนาโลจิสติกส์ในช่วงที่ผ่านมา ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (LPI) Belt and Road Initiative (BRI) แนวโน้มของธุรกิจโลจิสติกส์ในปี 2567 และอนาคตของโลจิสติกส์โลก

  • สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ

เสริมแต้มต่อด้วยองค์ความรู้ชั้นเลิศ เพื่อรับข้อมูลด้านโลจิสติกส์ที่ทันยุคสมัยจากผู้รู้ลึกและรู้จริง เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมเสริมแต้มต่อสำหรับก้าวต่อไปที่ประสบความสำเร็จ อาทิ สัมมนา “World Transport & Logistics Forum” ในหัวข้อ “เจาะลึกดัชนี LPI เชื่อมโยงโลกโลจิสติกส์สากล” นำเสนอบทวิเคราะห์ที่อิงกับตัวชี้วัดทั้ง 6 ด้านที่เป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก โดยศึกษาวิจัยจากข้อมูล Big Data ที่มีอยู่ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้านโลจิสติกส์ในมุมต่างๆ นับเป็นข้อมูลที่สำคัญและน่าสนใจที่สามารถนำไปใช้เป็น benchmark สำหรับการทำธุรกิจโลจิสติกส์ได้ โดยข้อมูลดังกล่าวดำเนินการวิเคราะห์และนำเสนอโดยสองผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลก นายขวัญพัฒน์ สุทธิธรรมกิจ Country Officer ธนาคารโลกประจำประเทศไทย พร้อมด้วย มร.ฌ็อง ฟรองซัวร์ The World Bank, Washington DC

รวมถึงการประชุมสัมมนา  Trade Logistics Symposium 2023 ภายใต้หัวข้อ Sustainable Logistics Smart and Green ที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินานาชาติ มาร่วมเสวนาถึง 5 ท่านด้วยกัน ได้แก่ Mr. Mahmood Al Bastaki, General Manager The World Logistics Passport (WLP) Mr. Abdulla Alsuwaidi, Senior Global Manager Hubs & Partners The World Logistics Passport (WLP) Mr. Alvin Chua Seng Wah, President of the Federation of Malaysian Freight Forwarders (FMFF) และนายเกตุวิทย์ สิทธิสุนทรพงษ์ CEO LEO Global Logistics PCL

นอกจากนี้ ในงานยังได้จัดให้มีพิธีประกาศความร่วมมือระหว่างสภา/สมาคมด้านโลจิสติกส์ ทั้ง 9 สมาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศไทยเข้าสู่ประตูการค้าที่สำคัญในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมถึงยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สู่เวทีสากลผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ  ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ขยายเครือข่ายไปยังทั่วโลก

งาน TILOG-LOGISTIX 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ฮอลล์ 98
ไบเทค บางนา ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tilog-logistix.com

Related

Lastest