“จระเข้” ลงนามความร่วมมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ครั้งแรกของการจัดหลักสูตรอบรมเติมองค์ความรู้เทคนิคการปูกระเบื้องจากภาคเอกชน  

ขยายแนวทางพัฒนาตัวแทนครูฝึก (Master Trainer) และช่างไทยยกระดับฝีมือป้อนสู่ตลาด

“จระเข้” พร้อมด้วย “เค เซอรา” ลงนามความร่วมมือกับ “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน” ผนึกกำลังขยายขอบเขตการดำเนินงานภายใต้เป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาทักษะแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญออกสู่ตลาด   เพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนในสายอาชีพช่างก่อสร้าง ยกระดับฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานพร้อมก้าวสู่เวทีแข่งขันระดับสากล เปิดอบรมตัวแทนครูฝึกของกรมฯ ทั่วประเทศ ครั้งแรกของหลักสูตรอบรมเทคนิคการปูกระเบื้องครบวงจรจากภาคเอกชน

นายศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าตรา “จระเข้” นวัตกรรมเพื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่ง ครบวงจรมากว่า 30 ปี เปิดเผยว่า จระเข้ และ บริษัท เค เซอรา จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือ ในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มช่างก่อสร้าง กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อร่วมกันเสริมศักยภาพช่างฝีมือแรงงานไทย ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการปูกระเบื้อง สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับช่างไทยเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างให้อยู่ในระดับมาตรฐาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาด เพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนในสายอาชีพช่างก่อสร้าง เป็นการยกระดับฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมในระดับสากล

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว จระเข้ และ เค เซอรา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการปูกระเบื้องครบวงจร จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการอบรมฝีมือแรงงานและดำเนินการอบรมเชิงวิชาการและเวิร์กชอป ให้กับตัวแทนครูฝึก (Master Trainer) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ นับเป็นครั้งแรกของหลักสูตรจากภาคเอกชนที่รับรองโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยผสมผสานระบบการเรียนรู้ในรูปแบบ Online และ On Site  ยิ่งไปกว่านั้นยังขยายความร่วมมือในการสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับต่างๆ และจะร่วมกันจัดทำการทดสอบฝีมือช่างปูกระเบื้องทั้ง ตัด เจาะ ปู ปรับระดับ ที่ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ม. 26 ซึ่งเป็นการจัดทดสอบโดยเอกชนเป็นรายแรกในเร็วๆ นี้

“ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ จระเข้ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานของไทยมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นขององค์กรในการนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างเข้ามาช่วยสนับสนุนให้แรงงานไทยได้มีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และที่ผ่านมาจระเข้ได้สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานก่อสร้างกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ในรูปแบบการส่งเสริมความรู้จัดอบรมในหลักสูตรต่างๆ ในนาม จระเข้ อะคาเดมี่ ซึ่งความร่วมมือนี้ นับเป็นการดำเนินรอยตามแนวทางให้ความรู้-พัฒนาฝีมือ-มีงานให้ทำ โดยนำความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมของจระเข้มาสนับสนุนในทุกระดับเพื่อเป้าหมายในการยกระดับฝีมือ และยกระดับรายได้ให้กับช่างฝีมือไทย ให้เป็นอีกหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ” นายศุภพงษ์ กล่าว

นางสาวปณัดดา อรรถสารประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เซอรา จำกัด  กล่าวว่า  สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นการร่วมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เชื่อมั่นว่าเมื่อแรงงานไทยมีศักยภาพที่สูงขึ้น จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเศรษฐกิจโลกไปพร้อมกัน  โดยที่ผ่านมา เค เซอรา ในฐานะผู้ผลิต จำหน่าย และพัฒนา นวัตกรรม ระบบการปูกระเบื้อง ระดับมืออาชีพ ภายใต้แบรนด์ “จระเข้” ได้ให้การสนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่นได้แสดงศักยภาพในเส้นทางของการแข่งขันฝีมือแรงงานในเวทีสำคัญของประเทศและการแข่งขันระดับโลกโดยมีส่วนร่วมในการคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับโจทย์ที่ใช้ในการแข่งขันเพื่อให้เยาวชนได้ใช้ฝึกซ้อมตั้งแต่ช่วงเก็บตัวเตรียมแข่งขัน ทั้งในระดับภาคไปจนถึงเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันในระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน  นอกจากนี้ เค เซอรา ยังสนับสนุนเงินรางวัลและมอบอุปกรณ์ ในการปูกระเบื้อง RUBI เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนและแรงงานกลุ่มช่างก่อสร้างที่มีฝีมือได้มีแรงบันดาลใจและเกิดความภูมิใจในอาชีพ พร้อมนำความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับการยืนยันในระดับมาตรฐานไปต่อยอดในการทำงาน  สร้างรายได้และโอกาสในอาชีพมากยิ่งขึ้น  

นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ มีเป้าหมายและกลไก ในการบูรณาการภารกิจร่วมกัน ผ่านศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติโดยการพัฒนาตัวแทนครูฝึก (Master Trainer) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการปูกระเบื้องครบวงจร ซึ่งมีระยะเวลา  การฝึก 18 ชั่วโมง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง สุราษฎร์ธานี สุพรรณบุรี และอุบลราชธานี จำนวน 20 คนต่อรุ่น รวมทั้งสิ้น 80 คน เป็นการเติมองค์ความรู้ใหม่ให้กับแรงงานช่างก่อสร้างได้มีทักษะฝีมือที่สูงขึ้น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค รองรับต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต

ตลอดที่ผ่านมาทางบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเยาวชนและแรงงานไทยให้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพและส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพมาอย่างต่อเนื่อง และการร่วมมือในครั้งนี้ได้ตอกย้ำว่า “จระเข้” ยังคงเดินหน้าในการพัฒนาศักยภาพช่างก่อสร้างไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างเต็มกำลังในฐานะผู้นำตลาด สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.jorakay.co.th และ เฟซบุ๊ก Jorakay หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-720-1112

Related

Lastest