“เพ๊ง เชิน เทคโนโลยี” บริษัทร่วมทุนของ Zhen Ding Tech Group และ เครือสหพัฒน์ ลงนามความร่วมมือ 5 สถาบันการศึกษาชั้นนำ ปั้นบุคลากรป้อนอุตฯ PCB หวังดันไทยขึ้นแนวหน้าของโลก

เพ๊ง เชิน เทคโนโลยี ผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board : PCB) บริษัทร่วมทุนของ Zhen Ding Tech Group (ZDT) ผู้ผลิต PCB อันดับ 1 ของโลก และเครือสหพัฒน์  นำร่องโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรในประเทศให้กับอุตสาหกรรมผลิต PCB ในไทย จับมือ 5 สถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย ลงนามความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา มั่นใจจะช่วยผลักดันให้ไทยมีสัดส่วนการผลิต PCB ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น และยกระดับขึ้นสู่แนวหน้าของโลก

นายวรยศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความก้าวหน้าและการเติบโตของเทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) รถยนต์ไฟฟ้า Internet of Things (IoT) เป็นต้น ทำให้แผงวงจรพิมพ์หรือ Print Circuit Board : PCB ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดจำเป็นต้องมีความซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงเป็นที่ต้องการมากขึ้น โดยฐานการผลิต PCB อันดับ 1 ของโลกอยู่ที่จีน รองลงมาคือไต้หวัน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ด้านประเทศไทย ถูกยกให้เป็นฐานการผลิต PCB อันดับหนึ่งในอาเซียน ซึ่งเป็นที่หมายที่นักลงทุน PCB ต่างชาติ ปักหมุดเข้ามาลงทุน ทั้งจากปัจจัยการขยายฐานการผลิตเพิ่มเติม และการย้ายฐานการผลิตเข้ามาเปิดโรงงานในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพ๊ง เชิน เทคโนโลยี ถือเป็นจุดเริ่มต้นการขยายฐานการผลิตของกลุ่ม ZDT มายังภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งจะส่งผลบวกต่อประเทศไทยที่มีโอกาสขยับขึ้นสู่ประเทศฐานการผลิต PCB แนวหน้าของโลกได้ ดังนั้น การจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับผู้ประกอบการ จึงต้องทำควบคู่ไปกับการมีบุคลากรที่มีทักษะด้าน PCB การผนึกความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการพัฒนาบุคลากรด้าน PCB ครั้งนี้จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ในการก้าวไปสู่อนาคตร่วมกัน และยังเป็นการประกาศเป้าหมายสำคัญของประเทศไทยในการขับเคลื่อนสู่ประเทศฐานการผลิต PCB ระดับโลกด้วย

          นายดาร์เรน เซียว ประธาน บริษัท เพ๊ง เชิน เทคโนโลยี จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า เพ๊ง เชิน เทคโนโลยี จะเริ่มดำเนินการผลิตเฟสแรกในประเทศไทยในปี 2568 ซึ่งคาดการณ์ว่าต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีทักษะสูง มากกว่า 1,000 คน ภายในปี 2570 โดยก่อนหน้านี้ เพ๊ง เชิน เทคโนโลยี ได้นำร่องความร่วมมือโดยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยชุดแรก จำนวน 20 คน ไปฝึกงานที่โรงงานในกลุ่ม ZDT ที่เมือง หวายอัน (Huai’an) มณฑลเจียงซู ประเทศจีน ตามโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งไม่เพียงช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงและนำพลังใหม่ ๆ มาสู่บริษัท แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายในการยกระดับความร่วมมือเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน เสริมความแข็งแกร่งด้านเทคนิค และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอุตสาหกรรม PCB ด้วย สำหรับปี 2567 เพ๊ง เชิน เทคโนโลยี เดินหน้าต่อยอดพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม PCB ที่จะเพิ่มมากขึ้น โดยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ศ. ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผศ. ดร. พรพรหม สุธาทร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รศ. ดร. วรุธ ปานนักฆ้อง Deputy Director for International Affairs and Corporate Relations สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้แทนสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย ให้เกียรติเข้าร่วมลงนามความร่วมมือกับเพ๊ง เชิน เทคโนโลยี เป็นโครงการนำร่องเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรในประเทศให้กับอุตสาหกรรมผลิต PCB ในประเทศไทย

ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1) ความร่วมมือพัฒนานโยบายอุตสาหกรรมของประเทศ 2) ความร่วมมือในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้าน PCB 3) ความร่วมมือในการสอนวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ PCB และการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม 4)  ความร่วมมือในการฝึกงานของนักศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ 5) ความร่วมมือในการจัดเยี่ยมชมโรงงาน แนะแนวอาชีพ และส่งเสริมการจ้างงาน ทั้งนี้ เพ๊ง เซิน มั่นใจว่า การผนึกความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อทำให้โลกน่าอยู่มากขึ้น

ดร. สิริพร พิทยโสภณ  นักยุทธศาสตร์ระดับสูง รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในฐานะพยานกิตติมศักดิ์ในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือนี้ ได้กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีแนวทางส่งเสริมและพัฒนากำลังคนด้านเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (Semiconductor & Advanced Electronics) เพื่อเตรียมพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน  และยินดีอย่างยิ่งที่ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาคการศึกษาในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในนำไปสู่การสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูงที่สอดคล้องกับความต้องการ และเพียงพอรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของประเทศต่อไป

เพ๊ง เซิน เทคโนโลยี เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างเครือสหพัฒน์ และ Zhen Ding Tech Group (ZDT) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต PCB ที่มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ของโลก โดยโรงงานผลิต PCB ของ เพ๊ง เชิน เทคโนโลยี ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 300 ไร่ ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 10,000 ล้านบาท ในเฟสแรก และมากกว่า 50,000 ล้านบาท ภายในปี 2573 เป้าหมายสำคัญคือ การมุ่งสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะผลิต PCB เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และเป็นฐานการผลิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัท ZDT

ปัจจุบัน เครือสหพัฒน์มีสวนอุตสาหกรรมที่พร้อมสำหรับการลงทุนมีเครือข่ายที่พร้อมช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็วและดูแลครบวงจร ครอบคลุมทั้ง 4 ทำเลยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่              1. อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2. อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 3. อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 4. อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Related

Lastest