ทีเอ็มบีธนชาต จัดสัมมนา “ttb investment outlook 2024” วิเคราะห์โอกาสเจาะ 4 ธีมการลงทุนครึ่งปีหลังเพื่อความยั่งยืน  

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี นำโดย นาวิน อินทรสมบัติ (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารการลงทุน ร่วมกับพันธมิตรด้านการลงทุน จัดสัมมนา ttb investment outlook 2024” นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจากทีทีบีและพันธมิตร เปิดทิศทางการลงทุนตลาดและวิเคราะห์โอกาสเจาะ 4 ธีมการลงทุนครึ่งปีหลัง 2024 ภายในงานมีการแนะนำด้านการลงทุนเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งให้กับลูกค้า ttb reserve ได้แก่ การสร้างความมั่งคั่ง ด้วยพอร์ตการลงทุนที่มั่นคง, เสริมสร้างความมั่งคั่งด้วยการลงทุนแบบอุ่นใจ รวมไปถึงเทรนด์การลงทุนที่น่าจับตาในช่วงครึ่งปีหลัง เพื่อช่วยสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน นำไปสู่การมีชีวิตทางการเงินดีทั้งในวันนี้และอนาคต ณ ห้องฉัตรา 1 โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

บุคคลในภาพ (เรียงลำดับซ้ายไปขวา)

1. คุณสุทธิโรจน์ สิทธิวัฒนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศและกองทุนทางเลือก บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

2. คุณปนัดดา ตัณฑ์ชาญชีวิน รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายและธนบดีธนกิจ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

3. คุณดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

4. คุณนาวิน อินทรสมบัติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารการลงทุน ทีเอ็มบีธนชาต

5. คุณวีรวัฒน์ คิรินทร์รัตนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนอมุนดิ (ประเทศไทย) จำกัด6. คุณพีรพงศ์ นิธิไกรวุฒิ ประธานกลุ่ม ธุรกิจการขายลูกค้าบุคคล ทีเอ็มบีธนชาต

7. คุณชวมนต์ วินิจตรงจิตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้า Private Banking ทีเอ็มบีธนชาต

Related

Lastest