“เดอะ สตรีท รัชดา” มุ่งมั่นเดินหน้าจัดการขยะอย่างยั่งยืน ดึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยลดขยะตั้งแต่ต้นทาง

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา มุ่งมั่นเดินหน้าจัดการขยะอย่างยั่งยืน ใช้เทคโนโลยีช่วยย่อยขยะเศษอาหาร และคัดแยกขยะประเภทต่างๆ ก่อนส่งไปรีไซเคิล ตั้งเป้าลดปริมาณขยะที่ไปสู่หลุมฝังกลบ พร้อมตั้งคณะกรรมการดูแลจัดการเรื่องขยะอย่างจริงจัง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Zero Waste to Landfill

นายพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กล่าวว่า การจัดการกับปัญหา “ขยะ” เป็นวิธีการหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับโลก เพราะจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ทางศูนย์การค้าฯ มองเห็นความสำคัญและได้มุ่งมั่นในการจัดการปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความที่ศูนย์การค้าฯ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง จึงทำให้มีการเกิดขยะอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดนโยบายการจัดการขยะทั้งขยะเปียกและขยะแห้ง เพื่อลดปริมาณขยะที่จะไปยังหลุมฝังกลบ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้แก่พนักงาน ร้านค้าเช่า ผู้มาใช้บริการ ให้รู้จักการทิ้งขยะอย่างถูกวิธี ด้วยการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ และยังจัดทำถังขยะแยกประเภทรองรับขยะจากผู้มาใช้บริการ นอกจากนี้ ยังมีแผนจะขยายผลไปสู่เป้าหมาย Zero Waste to landfill ในย่านถนนรัชดาภิเษกอีกด้วย

ทั้งนี้ พบว่าปริมาณขยะในแต่ละวันกว่า 12% เป็นขยะเศษอาหาร โดยมีปริมาณมากถึงวันละ 300 กิโลกรัม การรอรถขยะ กทม.เข้ามาจัดเก็บ นอกจากจะเสียพื้นที่ในการจัดเก็บแล้ว ยังต้องจัดทำระบบปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิ เพื่อป้องกันขยะเศษอาหารส่งกลิ่นรบกวนกลายเป็นมลพิษทางกลิ่น ทางศูนย์การค้าฯ จึงได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ศึกษาหาแนวทางกำจัดขยะเศษอาหารเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องขนไปทิ้งยังหลุมฝังกลบ โดยปัจจุบันศูนย์การค้าฯ สามารถกำจัดขยะเศษอาหารเป็นศูนย์ หรือ Zero Food Waste  ภายใต้โครงการกำจัดขยะเศษอาหารให้เป็นสารปรับปรุงดิน สามารถนำขยะเศษอาหารมาผ่านกระบวนการย่อยสลายคงเหลือเป็นสารปรับปรุงดิน ได้ถึง 60 กิโลกรัมต่อวัน โดยสารปรับปรุงดินที่ได้สามารถนำไปใช้บำรุงต้นไม้ หรือใช้เป็นสารปรับสภาพดิน และยังได้ส่งมอบสารปรับปรุงดินให้ทางกรุงเทพมหานคร ได้นำไปใช้บำรุงต้นไม้ตามพื้นที่ต่างๆ จำนวน 4000 กิโลกรัม เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

สำหรับขยะรีไซเคิล ทางศูนย์การค้าฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Care the Whale กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการคัดแยกขยะเพื่อนำมารีไซเคิล คณะทำงานจัดการคัดแยกขยะได้ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะทั้งกับผู้เช่าพื้นที่และลูกค้าที่มาใช้บริการ พร้อมทั้งจัดทำโครงการย่อยอีก 8 โครงการร่วมกับพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ได้แก่ 1) โครงการแยกก่อนทิ้ง ไม่เทรวม 2) โครงการธนาคารขยะ 3) โครงการเก็บกลับ-รีไซเคิล ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด 4) โครงการวน ร่วมกับบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) 5) โครงการขวดแก้วล่องหน ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 6) โครงการเหลือ-ขอ ร่วมกับมูลนิธินกขมิ้น 7) โครงการแยกก่อนทิ้ง ไม่เทรวม 8) โครงการขยะกำพร้า ร่วมกับ บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด

นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์ ส่งเสริม และสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานภายในองค์กร ถึงการจัดการขยะและลดปริมาณขยะในองค์กร ผ่านการสร้างความรู้และความเข้าใจ รณรงค์ให้เกิดพฤติกรรมคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ภายใต้แนวคิด 3R Reduce Reuse Recycle เพื่อลดปริมาณขยะในองค์กร และนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้เข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักการ Circular Economy (ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน)

“ทางศูนย์การค้าฯ เชื่อมั่นว่าการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี มีการรองรับและมีการดำเนินการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยลดปริมาณขยะที่ไม่มีทางไป และปริมาณขยะที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบจะมีปริมาณลดลง โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งการมีส่วนร่วมของคู่ค้า ผู้มาใช้บริการและพันธมิตร เพิ่มความเข้มแข็งในการจัดการขยะอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว

Related

Lastest