“ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” สานภารกิจ “บำรุงศาสนา – ส่งเสริมการศึกษา – สร้างสรรค์สังคม”ตอบแทนสังคมไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการ และผู้ก่อตั้ง  บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินส่วนตัวในนาม “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” รวมกว่า 51 ล้านบาท มอบให้วัด สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล มูลนิธิ และองค์กรสาธารณประโยชน์กว่า 40 แห่งทั่วประเทศ ตามเจตนารมณ์ที่ต้องการทำนุบำรุงศาสนา สนับสนุนทุนการศึกษา และช่วยเหลือหน่วยงานที่ทำงานเพื่อสังคมและประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยมี ดร.วีรณัฐ  โรจนประภา ประธานกรรมการมูลนิธิ   บ้านอารีย์ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ นายเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์มูลนิธิกระจกเงา      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  และนายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมพิธี ณ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก

Related

Lastest