“พฤกษา” ตอกย้ำการให้คุณค่าความหลากหลายของคนในองค์กร เพิ่มเติมสวัสดิการสำหรับกลุ่ม LGBTQIA+ ดูแลเท่าเทียมทุกเพศ ชู “ทองของขวัญแต่งงาน-ลาผ่าตัดแปลงเพศ-แต่งกายอิสระ”

สร้างสังคมการทำงาน “อยู่ดี มีสุข” รับไฟเขียวสมรสเท่าเทียม

“พฤกษา” ตอกย้ำการให้ความสำคัญของการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียม และแนวคิดการให้คุณค่าความหลากหลายของพนักงานในองค์กรเสมอมา โดยเป้าสำคัญคือการสร้างสังคมการทำงานที่ “อยู่ดี มีสุข” อย่างยั่งยืน ส่งเสริมความเท่าเทียมให้แก่พนักงาน ตอบรับทุกเพศสภาพและทุกเจนเนอเรชั่น ล่าสุดกับการปรับสวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับกลุ่ม LGBTQIA+ อาทิ ของขวัญพิธีมงคลสมรส เป็นทองคำ 1 บาท สำหรับพนักงานทุกเพศ สิทธิการลาเพื่อผ่าตัดแปลงเพศ สิทธิแต่งกายได้อิสระ ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลวิมุต สูงสุด 30 % สำหรับครอบครัว และคู่ชีวิตไม่จำกัดเพศ พร้อมผลักดันการดูแลและสร้างสรรค์สวัสดิการต่าง ๆ ที่ไม่เพียงช่วยส่งเสริมความสามารถและทักษะในการทำงานของบุคลากร แต่ยังมุ่งสร้างความสุขในการทำงาน ควบคู่ไปกับการได้ใช้ชีวิตแบบอยู่ดี บนเป้าหมายที่คำนึงถึงสิทธิประโยชน์สูงสุดของพนักงานเป็นที่ตั้ง

นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การให้คุณค่าความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของคนในองค์กรเป็นเรื่องที่พฤกษาให้ความสำคัญเสมอมา เพื่อมุ่งเน้นการสร้างสังคมการทำงานที่ “อยู่ดี มีสุข” อย่างแท้จริง ผ่านการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนใช้สิทธิ์ในการแสดงออกถึงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ สร้างและขยายโอกาสให้กับพนักงานทุกเพศอย่างเท่าเทียม รวมไปถึงการดูแลและมอบสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการให้พนักงานที่มีความหลากหลายทางเพศที่เท่าเทียมกัน

จัดสวัสดิการใหม่โดนใจ LGBTQIA+

ปัจจุบันพฤกษามีสวัสดิการพื้นฐานที่สร้างความ ‘อยู่ดี มีสุข’ ให้กับพนักงานทุกกลุ่ม เช่น โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม ลาหยุดพักผ่อนประจำปี ลาหยุดพิเศษในเดือนเกิด กองทุนประกันสังคม กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ ส่วนลดพิเศษเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย รวมถึงตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น แต่เพื่อเป็นการยกระดับความ ‘อยู่ดี มีสุข’ ให้กับพนักงานทุกกลุ่มอย่างถ้วนหน้า พฤกษาจึงได้สร้างสรรค์สวัสดิการที่ตอบโจทย์ความต้องการให้กับกลุ่มพนักงาน LGBTQIA+ เพิ่มเติม เพื่อสร้างความเท่าเทียมกัน ประกอบด้วย 

• ของขวัญพิธีมงคลสมรสเป็นทองคำ 1 บาท สำหรับทุกเพศ 

• สิทธิในการลาป่วยเพื่อผ่าตัดแปลงเพศได้

• เปิดโอกาสให้แต่งกายได้อย่างอิสระ

• สิทธิในการใช้ห้องน้ำตามอัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศ

• ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานและบุตรบุญธรรม เพื่อประโยชน์กับคู่สมรส LGBTQIA+ ซึ่งปัจจุบันมีความสนใจในการอุปการะบุตรบุญธรรมมากขึ้น

• วันลากิจที่เพิ่มความ ‘อยู่ดี มีสุข’ เช่น ลาจัดงานแต่งงานได้เหมือนพนักงานชาย-หญิง และลาดูแลบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วย หรือลาจัดงานศพบุคคลในครอบครัว รวมถึงคู่ชีวิต โดยไม่จำกัดเพศ

เตรียมเพิ่มอีก 3 สวัสดิการ หลัง กม.สมรสเท่าเทียม ประกาศใช้

เพื่อขานรับและร่วมยินดีกับกลุ่ม LGBTQIA+ พฤกษาจึงได้เตรียมสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับพนักงานกลุ่ม LGBTQIA+ หลังกฎหมายสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้ เช่น การประกันกลุ่มสำหรับคู่สมรสตามกฎหมายและบุตร การมอบเงินช่วยเหลืองานศพสำหรับคู่สมรสตามกฎหมาย และส่วนลดซื้อบ้านสวัสดิการที่ซื้อในนามคู่สมรสตามกฎหมาย

“เพราะเราเชื่อว่าพนักงานคือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เราจึงมอบสวัสดิการที่ดีที่สุดให้กับพนักงานทุกคน” นายอุเทน กล่าวในตอนท้าย  

Related

Lastest