“พฤกษา โฮลดิ้ง” ติดอันดับทำเนียบ ESG 100 สะท้อนความมุ่งมั่นการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH ได้รับคัดเลือกเป็นบริษัทจดทะเบียนกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจำปี 2566 จากสถาบันไทยพัฒน์ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ     ธรรมาภิบาล (Environment Social Governance: ESG)

นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)     กล่าวว่า สถาบันไทยพัฒน์ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ โดยปีนี้ได้ประเมินบริษัทจดทะเบียนจำนวน 100 หลักทรัพย์ จากทั้งหมด 888 หลักทรัพย์ ที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมมาภิบาล และผลประกอบการของบริษัทควบคู่กัน ซึ่งการจัดอันดับนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม อีกทั้งยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพ และได้รับผลตอบแทนไม่ด้อยกว่าการลงทุนทั่วไป

“พฤกษา โฮลดิ้ง ได้รับการจัดอันดับในทำเนียบ ESG 100 เนื่องจาก มีการปรับตัวและสร้างรายได้              ในหลากหลายธุรกิจที่สอดคล้องกับเทรนด์ ESG ในปัจจุบัน ประกอบกับ มีความสามารถในการทำกำไรที่เติบโตขึ้น เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ เรายัง ยึดมั่นด้านธรรมาภิบาล (Corporate Governance) ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งธุรกิจอสังหาจะถูกพิจารณาเข้มข้นเป็นพิเศษ และยังได้รับการยอมรับเรื่องความโดดเด่นด้านการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative ที่เน้นเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงการพัฒนาทั้งโครงการที่อยู่อาศัยและเฮลท์แคร์ด้วยราคาที่เข้าถึงได้สำหรับคนทุกกลุ่มด้วย” นายอุเทน กล่าว

นายอุเทน กล่าวเพิ่มเติมว่า การได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์นับเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพฤกษา โฮลดิ้ง ที่มุ่งขับเคลื่อนองค์กรโดยยึดหลัก ESG เป็นพื้นฐานสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมา พฤกษา โฮลดิ้ง ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิตพรีคาสท์คาร์บอนต่ำเพียงแห่งเดียวในประเทศ และ มุ่งสร้างที่อยู่อาศัยด้วยพรีคาสท์คาร์บอนต่ำ นอกจากนี้ ยังยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนในชุมชนและสังคมด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ โครงการ บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By PRUKSA และโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ที่สนับสนุนองค์กรเพื่อสังคมให้เติบโตเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังได้นำความรู้ความชำนาญทางการแพทย์จากทีมโรงพยาบาลวิมุต ออกแบบที่อยู่อาศัยแบบ Universal Home Design ที่รองรับการอยู่อาศัยสำหรับทุกเพศทุกวัย (Multi-Gen Living) และส่งเสริมการมีสุขภาพดีแก่คนไทย โดยจับมือกับนัลลูลี่ (Naluri) ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมผ่านระบบดิจิทัล มอบบริการการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันให้กับทุกคนที่รับการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลวิมุต โดยมุ่งดำเนินงานตามจุดมุ่งหมายของ พฤกษา โฮลดิ้ง ภายใต้แนวคิดการอยู่อาศัยที่ “อยู่ดี มีสุข Live well Stay well” เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคมไทย

Related

Lastest