ททท.ดึง “ต่อ ธนภพ” ปลุกกระแสท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบ ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด “โมเมนต์ที่ใช่ สร้างได้ไม่ต้องรอ”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ปี 2565-2566 เป็น “ปีท่องเที่ยวไทย” เพื่อส่งมอบคุณค่าและความหมายของการท่องเที่ยวไทย (Meaningful Travel) ผ่าน Soft Power และการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ ดึง “ต่อ ธนภพ” นำทีมเที่ยวไทยแบบรับผิดชอบ กับแคมเปญ “เที่ยวเมืองไทยAmazing ยิ่งกว่าเดิม” นำเสนอผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด “โมเมนต์ที่ใช่ สร้างได้ไม่ต้องรอ” สร้างค่านิยมท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ที่ดีต่อชุมชน – สิ่งแวดล้อม พร้อมชวนออกเดินทางเที่ยวไทยแบบไม่ต้องรอ ส่งต่อความสุขถึงชุมชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนให้การท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวและกลับมาคึกคัก โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่ามุ่งสู่ความยั่งยืน

โดยในปี 2566 ททท. จึงได้กำหนดแนวทางการสื่อสารผ่านแคมเปญ “เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด “โมเมนต์ที่ใช่ สร้างได้ไม่ต้องรอ” นำเสนอโดย ต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร นักแสดงชื่อดังของเมืองไทย มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์การท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ที่ Amazing ยิ่งกว่าเดิม เกิดการเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) สร้างค่านิยมท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ที่ดีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติก เดินทางท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอน

พร้อมชวนให้ทุกคนออกไปเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ออกไปหาโมเมนต์ใหม่ ๆ ออกเดินทางเที่ยวไทยแบบไม่ต้องรอ เที่ยวต่อกันไปแบบไม่รู้จบ ส่งต่อความสุขไปยังชุมชน สังคม ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เกิดการกระจายรายได้การท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการสร้างจุดยืนและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่า และเกิดการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์การสื่อสารจะมุ่งเน้นในการปลูกฝังค่านิยมการเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ผ่าน Celebrity Marketing โดยมีต่อ ธนภพ ที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ มีผู้ติดตามทาง Instagram อยู่ที่ 3.7 ล้านคน หลากหลายเจนเนอเรชั่นเป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวเมืองไทย เป็นตัวแทนนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูง และเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการออกเดินทางท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และผู้ประกอบการท้องถิ่น

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : “Amazing ไทยแลนด์” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม TAT Contact Center โทร. 1672 Travel Buddy

Related

Lastest