“เพ๊ง เชิน เทคโนโลยี” ในเครือสหพัฒน์ จับมือ 5 สถาบันการศึกษาชั้นนำ เดินหน้าปั้นบุคลากรป้อนอุตฯ PCB ดันไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญในอาเซียน

เพ๊ง เชิน เทคโนโลยี ผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board : PCB) บริษัทร่วมทุนของเครือสหพัฒน์และ Zhen Ding Tech Group (ZDT)  ผนึกความร่วมมือกับ 5 สถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย นำร่องสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อ พัฒนาบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมผลิต PCB ในไทย ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ไทยมีสัดส่วนการผลิต PCB ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น และเป็นฐานการผลิตที่สำคัญในอาเซียน

นายวรยศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เพ๊ง เชิน เทคโนโลยี เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างเครือสหพัฒน์ และ Zhen Ding Tech Group (ZDT) ผู้ผลิต PCB ที่มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ของโลก โดยได้มีการก่อตั้งโรงงานผลิต PCB ขึ้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี บนพื้นที่กว่า 300 ไร่ ด้วยมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 10,000 ล้านบาท ในเฟสแรก และมากกว่า 50,000 ล้านบาท ภายในปี 2573 โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นโรงงานอัจฉริยะผลิต PCB เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และเป็นฐานการผลิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของ ZDT

“เพ๊ง เชิน เทคโนโลยี จะเป็นโรงงานผลิต PCB ที่สำคัญของไทยในอนาคตอันใกล้ ซึ่ง PCB นับเป็นส่วนประกอบสำคัญในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด จึงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลส่งเสริม และได้รับการสนับสนุนจาก BOI ซึ่งการร่วมทุนดังกล่าวจะมีส่วนผลักดันให้ไทยมีสัดส่วนการผลิต PCB ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นฐานการผลิต PCB ที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียน สร้างโอกาสการจ้างงานที่มีคุณภาพ และเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ในกระบวนการผลิตมายังประเทศไทย” นายวรยศ กล่าว

นายเซียว เท-หวัง ประธาน บริษัท เพ๊ง เชิน เทคโนโลยี จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า เพ๊ง เชิน เทคโนโลยี จะเริ่มดำเนินการผลิตในปี 2568 ซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะสูงกว่า 1,000 คน ภายในปี 2570 จึงเป็นที่มาของความร่วมมือเพื่อสรรหาและพัฒนาบุคลากรในการผลิต PCB โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาชั้นนำหลายแห่ง ปัจจุบัน เพ๊ง เชิน เทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการรับนักศึกษาไทยไปฝึกงานที่โรงงานในกลุ่ม ZDT ที่เมือง Huai’an ประเทศจีนกว่า 20 คน จาก 3 สถาบันการศึกษาชั้นนำ และเพื่อยกระดับความร่วมมือดังกล่าว เพ๊ง เชิน เทคโนโลยี จะมีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย 5 แห่ง เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรในประเทศให้กับอุตสาหกรรมผลิต PCB ในไทย ซึ่งประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การลงนามความร่วมมือดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ภายในงาน สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 28 ที่ไบเทค บางนา โดยวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือ คือ 1) ความร่วมมือในการฝึกงานของนักศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2) ความร่วมมือในการจัดเยี่ยมชมโรงงาน แนะแนวอาชีพ และการส่งเสริมการจ้างงาน 3) ความร่วมมือพัฒนานโยบายอุตสาหกรรมของประเทศ 4) ความร่วมมือในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 5) ความร่วมมือในการสอนวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ PCB และการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

Related

Lastest