DITP จัด Food Arcade โชว์ศักยภาพอาหารอนาคตไทย ตอบโจทย์เทรนด์ยุคใหม่ ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2024

          เทรนด์อาหารแห่งอนาคตกำลังเป็นที่สนใจของผู้บริโภคทั่วโลก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จึงได้ใช้โอกาสจากการจัดงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2024 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567 จัด นิทรรศการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารอนาคตไทย เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้ผลิตสินค้าอาหารแห่งอนาคต (Future Food) คุณภาพดี และได้มาตรฐานส่งออก รวมทั้งส่งเสริมการบริโภคอาหารอนาคตในกลุ่มผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เพิ่มมากขึ้น

          ภายในนิทรรศการนี้ได้นำเสนอเรื่องราวผ่านแนวคิด Food Arcade ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้งการให้ข้อมูลเพื่อทำความรู้จักกับอาหารอนาคตไทย ผ่าน 4 กลุ่มหลักของอาหารอนาคต ได้แก่

อาหารฟังก์ชัน และสารประกอบเชิงฟังก์ชัน ที่ช่วยเพิ่มสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ หรือลดสารอาหารที่มีประโยชน์น้อยเพื่อให้มีผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ อาทิ สารสกัดปรับโภชนาการ และผลิตภัณฑ์โพรไบโอติก 

อาหารทางการแพทย์ และอาหารเฉพาะบุคคล ใช้ทดแทนยา หรือเป็นอาหารเสริมภายใต้การควบคุมของแพทย์ เพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยให้ได้รับสารอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อโรค อาทิ อาหารผู้ป่วยเฉพาะโรค อาหารสําหรับผู้สูงวัย

          • อาหารอินทรีย์ เน้นการผลิตแบบธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกจนถึงการแปรรูป โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ช่วยรักษาดินและสิ่งแวดล้อม ไม่ผ่านการตัดแต่งทางพันธุกรรม

โปรตีนทางเลือก ที่มีปริมาณโปรตีนสูงกว่าอาหารทั่วไป อาทิ โปรตีนจากพืช โปรตีนจากแมลง ราที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสําหรับการทําโปรตีน โปรตีนจากสาหร่าย และอาหารใหม่ เช่น กลุ่มเนื้อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์จากห้องทดลอง

นอกจากจะได้ทำความรู้จักกับอาหารอนาคตทั้ง 4 กลุ่มแล้ว ภายในคูหาของนิทรรศการนี้ยังมีพื้นที่ จัดแสดงสินค้าอาหารอนาคต จากผู้ประกอบการไทย โดยแบ่งตามกลุ่มสินค้า 4 กลุ่มหลัก และบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก กว่า 40 รายการ และยังชวนให้ผู้ชมงานสนุกไปกับ กิจกรรมแบบอินเทอร์แอคทีฟ เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจอาหารอนาคตให้มากขึ้น พร้อมรับของที่ระลึก ทั้งไอศกรีมเจลาโต และผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจากผู้ประกอบการ ซึ่งทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นนับว่าประสบความสำเร็จ และได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

Related

Lastest