“ไลอ้อน” มอบสุขภาวะช่องปากและฟันที่ดีให้กับชาวภาคเหนือ สนับสนุน 1 ล้านบาท ร่วมสร้างอาคารทันตกรรม รพ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

สุขภาพช่องปากจัดเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อการมีสุขภาพโดยรวมและคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะปากคือประตูสู่สุขภาพ ปัญหาสุขภาพช่องปากอาจเป็นต้นเหตุทำให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งระบบได้ ดังนั้น การดูแลสุขอนามัยในช่องปากให้มีสุขภาพดีจึงมีความสำคัญยิ่ง

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลา 55 ปี นำโดย นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการบริษัท พร้อมด้วย นายทาคายูกิ คุโรกาว่า (Takayuki Kurokawa) รองกรรมการผู้จัดการ นางสาวอันเนต หลิง (Annette Ling) กรรมการบริษัท นางชมัยพร สถิตย์พนาพร กรรมการบริหาร นางสาวสายพิณ ประจงพงศ์พันธุ์ กรรมการบริหาร และนางสาวแก้วใจ ธรรมนะจิตต์ ที่ปรึกษาบริษัท ได้สนับสนุนเงิน 1 ล้านบาท ร่วมสร้างอาคารทันตกรรม ให้กับโรงพยาบาลสะเมิง จ.เชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นอาคารหลังใหม่ทดแทนอาคารเดิมที่ได้ปรับเป็นอาคารผู้ป่วยใน และพัฒนาเครื่องมือในคลินิกทันตกรรมให้มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการให้บริการได้อย่างทั่วถึง โดยมีนายแพทย์ประจินต์ เหล่าเที่ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเมิง พร้อมด้วย นางสาววราภร คุปติศาสตร์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ และนางสาวเบญญทิพย์ บุญมี นักจัดการงานทั่วไป ให้เกียรติรับมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้

สำหรับ โรงพยาบาลสะเมิง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเทศบาล ตำบลสะเมิงใต้ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมาได้ให้บริการกับคนไทย และชนเผ่าชาติพันธุ์ต่าง ๆ อาทิ ไทลื้อ ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซอ ฯลฯ มีประชากรที่อยู่ในความรับผิดชอบกว่า 24,000 คน ซึ่งเข้ามารับบริการด้านทันตกรรมเป็นจำนวนมาก โดยคาดว่าหลังจากอาคารก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับประชาชนทั้งชาวไทย และชนเผ่าชาติพันธ์ต่าง ๆ ดังกล่าว ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

Related

Lastest