“พฤกษา โฮลดิ้ง” จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มุ่งสู่ Carbon Neutral เพื่อความยั่งยืนตามแนวคิด “อยู่ดี มีสุข”

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และนายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และทิศทางการเติบโตของธุรกิจในเครือ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้รับการรับรองการจัดประชุมที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO อีกทั้งยังสอดคล้องตามนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทด้าน Heart to Earth ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความ อยู่ดี มีสุข ของคนในสังคม โดย พฤกษา โฮลดิ้ง ได้กำหนดเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30% ภายในปี 2573 และพร้อมมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 ดังนั้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จึงได้วางแผนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ร่วมประชุมเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ ลดการใช้กระดาษและพลาสติก พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อชดเชยคาร์บอนซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ 1,101 ต้น

Related

Lastest