Design Excellence Award 2024 (DEmark) The Power of Sustainable Design จุดพลัง สร้างสรรค์งานดีไซน์ อย่างยั่งยืน” ความกลมกลืนอย่างสร้างสรรค์ของความแตกต่าง

ความท้าทายของงานดีไซน์ คือการสร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาให้มีความสวยงามและแตกต่างจากที่เคยเห็นและเป็นอยู่ และมันจะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆ หากเราต้องการความสมบูรณ์แบบที่มันไม่มีวันจบสิ้น ดังนั้นความเข้าใจในแนวคิดของงาน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของนักออกแบบทุกคน 

แนวคิดของงาน Design Excellence Award 2024 (DEmark) ในปีนี้มีความกลมกลืนของจุดเด่นที่แตกต่าง ที่นักออกแบบต้องตีโจทย์ออกมาสร้างสรรค์งานดีไซน์ให้สอดคล้องซึ่งทำให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรนักออกแบบ Key  Visual DEmark 2024  และเป็นเจ้าของผลงาน DEmark Winner 2023 : Graphic Design :  Mitr Bumrungmueang Lettering  Design  ต้องทำการบ้านและค้นคว้าอย่างหนักในการมองหาความสอดคล้อง ของคำว่า พลังการออกแบบอย่างสร้างสร้างสรรค์และยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์แนวคิดเรื่อง The Power of Sustainable Design

Key Visual  ของงานประกวดรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมปี 2567 จึงมีที่มาจากศิลปกรรมหม้อลายดอกโบราณ “ปูรณฆฏะ” ที่มีลักษณะเป็นหม้อทรงสูง ปากบาน คอคอด ตัวกลมป่องกลาง มีเชิง มีพันธุ์พฤกษาในลักษณะของกิ่งไม้เลื้อยออกมาจากปากหม้อห้อยลงมาทั้งสองข้าง เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์  ปูรณฆฏะ มาจากคำว่า “ปูรณะ” แปลว่าเต็ม และ “ฆฏะ” แปลว่าหม้อ มักเรียกซ้อนคำว่า “หม้อปูรณฆฏะ” ในงานศิลปกรรมส่วนใหญ่มักมีพันธุ์พฤกษางอกออกมาจากหม้อน้ำ เป็นการนำสัญลักษณ์หม้อน้ำและพันธุ์พฤกษาซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มารวมกัน อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์ของการอำนวยพรให้กับผู้ที่พบเห็น คตินี้ปรากฏทั้งในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  (ข้อมูลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง)  อาจารย์ธีรวัฒน์ ผู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์จึงได้เอาองค์ประกอบของหม้อลายดอกโบราณมาถ่ายทอดโดยสื่อด้วยรูปทรงเรขาคณิต เพื่อให้ได้สัมผัสกับความทันสมัย  นำมาออกแบบเป็นไอคอนทั้ง 8 กลุ่มสินค้าในการประกวด เรียกได้ว่า เป็นการรวบรวมแนวคิดเรื่องราวความสมบูรณ์ของงาน DEmark 2024 มาประกอบกันได้อย่างกลมกลืนและสวยงาม

อาจารย์ธีรวัฒน์ ผู้ออกแบบผลงาน Key Visual รางวัล DEmark 2024 มีคำแนะนำสำหรับนักออกแบบรุ่นน้อง ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการประกวด DEmark ว่า “ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ส่งผลงาน การเปิดรับไอเดียใหม่ๆ ดูผลงานของนักออกแบบอื่นๆ เรียนรู้ และพัฒนาที่สำคัญคือต้องฝึกฝน จะช่วยให้ผลงานของเรามีคนเห็นได้บ่อยขึ้น  พร้อมกล่าวทิ้งท้าย เราต้องทำทุกวัน  ไม่ต้องเก่ง  แต่ต้องมีความคล่อง เราถึงจะประสบความสำเร็จ

นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก ที่สนใจเข้าร่วมโครงการรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม ปี 2567 สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทาง https://demarkaward.net/ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 3 มิถุนายน 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โทร 063-993-7131, 063-993-5042, 02-507-8274 Email: demark@demarkaward.net

Related

Lastest