‘พฤกษา’ ชวนรักษ์โลก จัดกิจกรรม ‘พฤกษา กรีน พลัส’ รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างโลกใบนี้อยู่ดีมีสุข

‘พฤกษา’เดินหน้าต่อยอดการดำเนินงานด้านความยั่งยืนภายใต้หลักแนวคิด ESG ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม เชิญชวนลูกค้าให้มีส่วนร่วม ในการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน และสังคมไปพร้อมกับพฤกษา ผ่านกิจกรรม ‘พฤกษา กรีน พลัส’ (PRUKSA Green Plus) ที่เน้นการมีส่วนร่วมของลูกบ้าน เพื่อร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน นำทีมโดย นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น Executive Advisor และ นางสาวจิตชญา ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ลูกบ้าน และพนักงาน ปลูกต้นไม้บริเวณโครงการ PRUKSA Avenue ศรีนครินทร์ – หนามแดง ที่มีโครงการพฤกษาถึง 12 โครงการ มีผู้อาศัยไม่ต่ำกว่า 3,000 ครอบครัว สนับสนุนการมีส่วนร่วมในชุมชน มุ่งสร้างสรรค์สังคมและโลกให้ “อยู่ดีมีสุข” ภายในงานมีการมอบพันธุ์ไม้แก่ผู้ร่วมงาน เพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้านเพิ่มเติมอีกด้วย

ทั้งนี้ พฤกษาตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โครงการ PRUKSA Green Plus เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสนับสนุน การมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรแห่งความเป็นกลางทางคาร์บอน ‘Carbon Neutral’ ที่ได้ประกาศจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 30 ภายในปี 2573 และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ 2593 สะท้อนถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการร่วมแก้ปัญหาวิกฤตโลกร้อนอย่างจริงจัง

Related

Lastest