สวดมนต์ น้อมถวายแด่องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ขอพร เติมพลังบุญ “วันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม” 28 มี.ค. 67 ณ วิหาร “อี่ ทง เทียน ไท้” กบินทร์บุรี

“พระโพธิสัตว์กวนอิม” องค์เทพผู้ทรงเปี่ยมด้วยพลังแห่งความรักและความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์ท่าน ตั้งมั่นในการทำความดี อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ย่อมผ่านพ้นทุกข์ภัยทั้งหลายไปได้ เนื่องจากพระองค์ท่านเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก ความกตัญญู และความเมตตาที่โปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์นั่นเอง

“28 มีนาคม 2567” ตามจันทรคติจีน ตรงกับวันแซยิดของพระโพธิสัตว์กวนอิม หรือที่ใครหลายคนเรียกว่า “วันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม” (ประสูติ 19 เดือนยี่จีน) โดยวิหาร “อี่ ทง เทียน ไท้” ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขอเชิญศาสนิกชนผู้ที่มีความศรัทธาในองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ร่วมพิธีสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม เพื่อน้อมถวายแด่พระองค์ท่าน และนับเป็นการเติมพลัง เติมบุญ เติมความมงคลให้กับชีวิต ตั้งแต่เวลา 10.00น. – 16.00 น.

ศาสนิกชนผู้ที่มีความศรัทธาในองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ณ วิหาร “อี่ ทง เทียน ไท้” สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของทางวิหารได้ทาง Line OA: @Yitongtiantai เฟซบุ๊กวิหารกวนอิมอี่ทงเทียนไท้ https://www.facebook.com/yitongtiantai เว็บไซต์ Yitongtiantai.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา คุณยุรฉัตร เคียงศิริ โทร. 02-293-9000 ต่อ 271, 081-890-8984

Related

Lastest