มูลนิธิเอสซีจี เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพแบบ ‘จึ้ง’ และ ‘ทำถึง’ เป็น #ต้นกล้าชุมชน รุ่นที่ 7

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญคนรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 35 ปีและมีหัวใจนักพัฒนา ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับบ้านเกิด เข้าร่วมโครงการ “ต้นกล้าชุมชน รุ่นที่ 7” โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น ‘ต้นกล้าชุมชน’ ต้องดำเนินโครงการตามที่ถนัดและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในชุมชน ภายใต้การดูแลและแนะนำจากพี่เลี้ยงที่เป็นนักพัฒนามืออาชีพในท้องถิ่น ตลอดจนเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพตามที่มูลนิธิฯ กำหนดตลอด 3 ปี เพื่อฝึกฝนพัฒนาความรู้ ความสามารถพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างงาน  สร้างอาชีพ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และทุนทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่ออยู่รอดพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง 2 เมษายน 2567

ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัคร ได้ที่ https://forms.gle/UtkFJgqG8uCwc8DL7
ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่ Facebook : การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดย มูลนิธิเอสซีจี

Related

Lastest