“เรเชล (Rachel)” ชุดบอดี้สูทสำหรับผู้สูงอายุ ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการใช้ชีวิตประจำวัน

ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” (Ageing Society) อย่างสมบูรณ์ โดยสัดส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลายประเทศทั่วโลก ทำให้หลาย ๆ ภาคส่วนมองเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงวัย จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดแนวคิดในการนำนวัตกรรมมาพัฒนาชุดที่ผู้สูงอายุจะต้องสวมใส่ เพื่อช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว และลดความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บในการใช้ชีวิตประจำวัน

ด้วยเหตุนี้ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำด้านชุดชั้นในสตรีมาอย่างยาวนาน จึงร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดตัว “เรเชล (Rachel)” ชุดบอดี้สูทสำหรับผู้สูงอายุ เกิดจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุดเอ็กโซสูท (Exosuits) โดย เอ็มเทค สวทช. ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ให้ออกแบบ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุที่ยังสามารถดูแลตัวเองได้ ให้สวมใส่ได้ตลอดวัน ช่วยพยุงกล้ามเนื้อ ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการใช้ชีวิตประจำวัน โดยมีการเสริมแรงด้วยวัสดุผ้าที่มีคุณสมบัติและการตัดเย็บโดยเฉพาะ เพื่อให้การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อได้อย่างเป็นธรรมชาติ มีน้ำหนักเบา เป็นตัวช่วยผู้สูงอายุในการทำกิจวัตรประจำวัน (EVERYDAY  EVERYUSE)

คุณณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา กรรมการบริหารสายงาน Human Science Research Center บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไทยวาโก้ มีความมุ่งมั่นค้นคว้า วิจัย และพัฒนา ให้ความสำคัญติดตามการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การดำเนินธุรกิจชุดชั้นในสตรี ภายใต้แบรนด์ Wacoal มากว่า 50 ปี โดยบริษัทตระหนักและเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์ จำเป็นต้องมีขนาดที่สอดคล้องเหมาะสมกับสรีระ จึงสามารถช่วยให้การใช้ชีวิตของมนุษย์ทุกเพศทุกวัยมีความสะดวกสบาย ที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยต่อร่างกายและจิตใจของผู้ใช้อย่างแท้จริง

ไทยวาโก้ได้เริ่มทำการสำรวจโครงการสรีระ วิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2524 โดยได้ประสานงานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม NECTEC (โครงการ SIZE THAILAND) และยังมีโครงการสำรวจขนาดร่างกายของเด็กและสตรีกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล โดยข้อมูลสถิติในปีพ.ศ. 2552 พบว่าประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จึงจัดให้มีการสำรวจเฉพาะหญิงไทยอายุ 45-65 ปี เพื่อหาข้อมูลมาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้เหมาะกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ภายใต้แบรนด์ Wacoal Gold

ในปี 2566 ที่ผ่านมา ไทยวาโก้ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวผลงานนวัตกรรมเรเชล (Rachel) ชุดบอดีสูทสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่ามีวัตถุประสงค์ตรงกันกับไทยวาโก้ โดยมีแนวทางในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์สังคมอายุยืนเพื่อคนไทยทั้งประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงนำไปสู่การเจรจาเพื่อต่อยอดนวัตกรรมและร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดบอดีสูทสำหรับผู้สูงอายุให้มีการใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง ด้วยความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ด้านวัตถุดิบ ช่างชำนาญงานด้าน TECHNICAL  PATTERN และการตัดเย็บของไทยวาโก้ ผนวกกับความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสวมใส่ของทีมนักวิจัยของเอ็มเทค สวทช. และความเชี่ยวชาญในการสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บจากสถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป ทำให้ชุดบอดีสูทเรเชลมีคุณสมบัติระบายอากาศ ซึมซับเหงื่อได้ดี เคลื่อนไหวสะดวกคล่องตัว และมีน้ำหนักเบา เหมาะกับการทำกิจกรรมทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้านได้ทั้งวัน”

การทำงานร่วมกันระหว่างไทยวาโก้ และทีมวิจัยนวัตกรรมและการออกแบบบอดีสูท เรเชล อย่างเข้มข้น ทำให้เรเชลกลายเป็นชุดบอดีสูทที่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุมากที่สุด

คุณจิรพร พิบูลย์สวัสดิ์  รองผู้อำนวยการ Human Science Research Center บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า “หนึ่งในนโยบายของไทยวาโก้ นอกจากดูแลในเรื่องความสวยงามของผู้หญิงแล้ว ยังต้องดูแลในเรื่องสุขภาพและสังคมไม่ว่าในทางตรงและทางอ้อม จึงมองว่าเป็นเป้าหมายในทิศทางเดียวกันกับพันธมิตร ซึ่งวาโก้เองก็ได้มีโครงการที่ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (BALANCING BRA DONATION) / BRADAY และโครงการกำจัดวัสดุใช้แล้วเพื่อไม่ให้เป็นขยะที่กลายเป็นปัญหาโลกร้อนด้วย

สำหรับชุดบอดี้สูท เรเชล สิ่งที่สร้างความท้าทายคือ โดยปกติแล้วชุดบอดี้สูทปกติจะมีความยุ่งยากยากซับซ้อนกว่าชุดชั้นในทั่วไป โดยต้องคำนึงถึงความสูงของช่วงตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง สำหรับชุดบอดี้สูทเรเชล นอกจากความสวยงามแล้ว ยังต้องเสริมประสิทธิภาพในการสร้างกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุไปพร้อมกันอีกด้วย จึงเป็นความท้าทายของทีมงานไทยวาโก้ที่จะเข้ามาร่วมทำงานในครั้งนี้   โดยไทยวาโก้ได้สร้างเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะมุ่งสู่สังคมผู้สูงวัย ดังนั้นในเรื่องของราคาต้องจับต้องได้อย่างแน่นอน ซึ่งต้องตอบโจทย์ทั้งในเรื่องประสิทธิภาพและฟังก์ชันที่ทางนักวิจัยได้กำหนดมา พร้อมทั้งความสะดวกในการเลือกขนาด สามารถดูแลผู้สูงวัยได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายโดยไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้จากกลุ่มเป้าหมายหลักที่คิดว่าเป็นผู้สูงวัย เรายังขยายฐานไปสู่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพก็สามารถสวมใส่ได้เช่นกัน ”

ภารกิจของเรายังมีการพัฒนานวัตกรรมสำหรับสินค้าเพื่อดูแลเรื่องสุขภาพกลุ่มเป้าหมายของเราในทุกกลุ่มอยู่แล้ว เป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้ร่วมงานกับนักวิจัยเก่งๆ รวมถึงพันธมิตรที่เข้มแข็งอย่างเช่นทุกวันนี้มาทำงานร่วมกัน แน่นอนว่าจะต้องมีผลงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยมากยิ่งๆ ขึ้นไป”  จิรพร กล่าว

ทางด้าน ดร.วรวริศ กอปรสิริพัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัยการออกแบบเพื่อการเป็นอยู่ที่ดี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กล่าวว่า “ฟีเจอร์เด่นของเรเชลคือฟังก์ชันในการเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อ โดยช่วยพยุงกล้ามเนื้อ ซึ่งฟังก์ชันนี้เกิดจากการรวมนวัตกรรมและองค์ความรู้แพทเทิร์นในการตัดเย็บเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ให้ผู้สูงอายุสามารถเคลื่อนไหว ใช้ชีวิตได้อย่างคล่องแคล่วและมีความปลอดภัย โดยเน้นที่บริเวณหลัง เพื่อให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ลุกยืน ยกของ การเดิน และการออกกำลังกาย ซึ่งจะช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างธรรมชาติ และอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ขาดไม่ได้คือความสบาย เพราะประเทศไทยเป็นเมืองร้อน เนื้อผ้าจึงต้องสวมใส่สบายได้ทั้งวันและทุกวัน ระบายเหงื่อระบายความร้อนได้ดี ใส่แล้วรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวัยสูงอายุ ถึงแม้จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน แต่ยังมองว่าเราได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมอายุยืน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคน เพราะฉะนั้นหากเราพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุก็จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ทำให้เขาสามารถมีสุขภาพที่ดีขึ้น สามารถหารายได้ดูแลภาระรอบตัวได้มากขึ้น จึงมองว่ามันคือการได้สองต่อคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ และการช่วยให้สังคมอายุยืนของเรามีความยั่งยืน”

อ.กนกลักษณ์ ดูการณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป กล่าวว่า “ทางฝั่งของดีไซน์มักจะออกแบบเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้สวมใส่และเพื่อให้เขาได้แสดงตัวตนต่อสังคม โดยโจทย์ของชุดนี้อยากช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถพยุงกล้ามเนื้อได้ ดังนั้นจึงกลายเป็นโจทย์ให้เราต้องทำความรู้จักกล้ามเนื้อว่าทำงานอย่างไร และหาข้อมูลต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับกล้ามเนื้อเมื่อเราสูงวัยขึ้น ซึ่งเป็นจุดที่ท้าทายที่สุด เพราะต้องมีการสอบถามว่าใครเป็นอย่างไรบ้าง และส่วนไหนที่ทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกมากที่สุด หรือมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตมากที่สุด

ดังนั้นการออกแบบหากอยากให้ถูกใจผู้ใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุจะมีอยู่ 3 เรื่องด้วยกัน คือ 1) ใส่แล้วคืนศักยภาพให้ร่างกาย 2) การดีไซน์ ต้องทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกดีเมื่อมองเห็นตัวเอง และ 3) การเลือกเนื้อผ้าซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากไทยวาโก้ จนได้เนื้อผ้าที่ดีมากและการตัดเย็บที่ช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น”

ไทยวาโก้ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญชุดชั้นในสตรีของไทย มั่นใจว่าจะพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์บอดีสูท เรเชล ให้มีความสมบูรณ์ได้ทั้งด้านฟังก์ชันและแฟชั่น สามารถรองรับไลฟ์สไตล์สังคมอายุยืนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลดีและเป็นประโยชน์ให้กับประเทศไทยโดยรวมต่อไป

Related

Lastest