“สหพัฒน์ให้น้อง” และ “ซื่อสัตย์เพื่อชาติ” เดินสายมอบรางวัล 9 โรงเรียน ในกิจกรรมประกวดร้องเพลงความซื่อสัตย์

รายการสหพัฒน์ให้น้อง และ โครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ นำโดย ตัวแทนโครงการฯ นางสาวเบญญาสิริณัฐ ธนพรโชคไชย ผู้จัดการส่วน แผนกโฆษณาและสื่อสารองค์กร บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่ชนะการประกวดร้องเพลงและแสดงความคิดสร้างสรรค์ประกอบเพลง “ความซื่อสัตย์” ประจำปี 2567 รวม 9 โรงเรียน ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย จ.นนทบุรี
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดโชติการาม จ.นนทบุรี
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง จ.สมุทรสาคร
  • รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ จ.สมุทรสาคร, โรงเรียนวัดกุฏีเตี้ย จ.นครนายก, โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 จังหวัดฉะเชิงเทรา, โรงเรียนวัดชุมชนวัดหน้าไม้ จ.ปทุมธานี และ โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
  • รางวัลป็อปปูล่าร์โหวต โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี จ.นครศรีธรรมราช

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย

กิจกรรมประกวดร้องเพลง และแสดงความคิดสร้างสรรค์ประกอบเพลง “ความซื่อสัตย์” นี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์ในกลุ่มเยาวชน และกระตุ้นให้คนไทยมองเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ โดยนักเรียนที่เข้าประกวดมาจากโรงเรียนในโครงการสหพัฒน์ให้น้องปี 7 จำนวน 26 โรงเรียนทั่วประเทศ

  

Related

Lastest