โรคสุดฮิตกับความเหมือนที่แตกต่าง “โรคกระเพาะอาหาร VS โรคกรดไหลย้อน”

มีคนจำนวนไม่น้อยที่สับสนอาการของโรคกรดไหลย้อนกับโรคกระเพาะอาหาร ถึงแม้ว่าทั้ง 2 โรคนี้จะมีอาการคล้ายกันอยู่บ้าง แต่ขณะเดียวกันก็มีความแตกต่างกันอยู่ด้วย ซึ่งรายละเอียดของอาการแสดง และตำแหน่งที่แสดงอาการมีดังนี้

โรคกระเพาะอาหาร
เกิดแผลขึ้นในเยื่อบุทางเดินอาหาร ตรงส่วนที่สัมผัสกับน้ำย่อย และพบการเกิดรอยโรคบ่อยที่สุดในกระเพาะอาหารส่วนปลาย
รายละเอียดของอาการ
– ปวด จุก เสียดและแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่
– มีอาการปวดท้องก่อนและหลังอาหาร รวมทั้งปวดท้องตอนท้องว่างหรือหิว
– รู้สึกท้องอืด มีลมในท้อง มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน


โรคกรดไหลย้อน
กล้ามเนื้อหูรูดตรงส่วนล่างของหลอดอาหาร มีการคลายตัวผิดปกติ ทำให้น้ำย่อยในกระเพาะอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรด ไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร
รายละเอียดของอาการ
– แสบท้องบริเวณลิ้นปี่ แสบร้อนบริเวณทรวงอกหรือคอ
– กลืนลำบาก กลืนเจ็บ คลื่นไส้ อาเจียน
– อาการเรอเปรี้ยวหรือมีรสขมในปากและคอ ไอเรื้อรัง เสียงแหบ
– อาการเจ็บแน่นหน้าอก คล้ายโรคหัวใจ หอบหืด ไอเรื้อรัง กล่องเสียงอักเสบ 

ขอบคุณ ข้อมูลจาก โรงพยาบาลนครธน

Related

Lastest