“พฤกษา” จับมือ 3 ธนาคารใหญ่ หนุนคนไทยมีบ้าน มอบสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ 1.99% ต่อปี คงที่ นาน 3 ปี

“พฤกษา” จับมือธนาคารพันธมิตรใหญ่ 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารทหารไทยธนชาต แบ่งเบาภาระลูกค้า สนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อและเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้น ตามแนวคิด “อยู่ดี มีสุข Live well Stay well”  พฤกษามอบสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าพฤกษาที่ซื้อบ้านในโครงการของพฤกษา ด้วยสินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ คงที่ เพียง 1.99% ต่อปี ผ่อนต่อเดือนแบบเบา ๆ  นานถึง 3 ปี

นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PS เปิดเผยว่า สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2567  พบว่า ยังมีหลายปัจจัยที่กระทบกำลังซื้อผู้บริโภค อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ อัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ความกดดันจากภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงติดต่อกันหลายไตรมาสที่ผ่านมา โดยลูกค้าในกลุ่มไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยเฉพาะในตลาดทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม รวมถึงกลุ่มบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดในระดับราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ถูกกดดันจากกำลังซื้อที่ฟื้นตัวช้า และความระมัดระวังในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน ขณะที่ความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มนี้เป็นความต้องการซื้ออย่างแท้จริง (Real Demand) และยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

“นอกจากการสร้างความเติบโตทางธุรกิจแล้ว พฤกษายังมุ่งสนับสนุนคนไทยให้สามารถเข้าถึงความเป็นอยู่ที่ดี มีชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องของที่อยู่อาศัยและสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้น พฤกษาจึงได้ดึงสถาบันการเงินพันธมิตร 3 ธนาคาร ร่วมกันแบ่งเบาภาระให้ลูกค้า ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารทหารไทยธนชาต ผนึกกำลังมอบสินเชื่อในเงื่อนไขสุดพิเศษเฉพาะลูกค้าของพฤกษาเท่านั้น สำหรับผู้จอง หรือทำสัญญา บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม ทั้งโครงการใหม่ และโครงการพร้อมเข้าอยู่ในเครือพฤกษาทั่วประเทศ ด้วยสินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่ำเพียง 1.99% ต่อปี นาน 3 ปี***” นายปิยะกล่าว

นายสักวัฏ อิทธิสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Direct Sales Channels  ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB เปิดเผยว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์ มุ่งมั่นนำขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินเชื่อและเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้น โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ของ ธปท. พร้อมตระหนักถึงความสำคัญในการให้ข้อมูลกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว โดยความร่วมมือกับพฤกษาในครั้งนี้ ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น”

(***หมายเหตุ: ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบข้อเสนอสุดพิเศษ ผ่อนต่ำล้านละ 2,500 บาท/เดือน (คำนวณจากเงินต้น  1,000,000 บาท)  อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี ดอกเบี้ยทั้งสัญญา 568,000 บาท ผ่อนนาน 30 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 4.54%-4.79% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR ) ปัจจุบันเท่ากับ 7.30% ต่อปี (มีผลวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามประกาศของธนาคาร) ศึกษารายละเอียดการคำนวณเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/loans/home-loans/scb-new-loan.html)

นางสาวลัคนา หัตถกา Senior Vice President สินเชื่อบ้าน พัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกค้าบุคคล สายลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงเทพ เผยว่า “ธนาคารกรุงเทพ ให้ความสำคัญและสนับสนุนคนไทยให้มีบ้านเป็นของตนเองสำหรับลูกค้าที่มีความพร้อม จึงผนึกกำลังกับธนาคารพันธมิตร 3 แห่ง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเข้าถึงสินเชื่อ พร้อมแบ่งเบาภาระให้ลูกค้าสามารถบริหารค่าใช้จ่ายของตนเอง และใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความรู้ และข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้าก่อนการขอสินเชื่อทุกครั้ง เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้ามีสุขภาพทางการเงินที่ดี และพร้อมอยู่เคียงคู่ลูกค้า ตามสโลแกน “ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” 

(***หมายเหตุ: ธนาคารกรุงเทพ หลังจากครบอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-1.50% (=5.80%) สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย กรณีลูกค้าทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.40% ต่อปี คำนวณจากวงเงินกู้ 1,000,000 บาท ระยะเวลากู้ 20 ปี) อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 = 7.30% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/My-Home/Home-Loan #กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว)

นายอธิศ วงศ์ศศิธร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าผลิตภัณฑ์สินเชื่อมีหลักประกัน ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ ttb  เปิดเผยว่า “ธนาคารมีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับพฤกษาเพื่อสนับสนุนให้คนไทยได้เป็นเจ้าของบ้านคุณภาพ เพื่อความเป็นอยู่และชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น โดยนอกจากอัตราดอกเบี้ยพิเศษดังกล่าวแล้ว ธนาคารยังตั้งใจจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าที่เลือกใช้สินเชื่อบ้านจากทีทีบี ด้วยข้อเสนอสุดว้าว ฟรี!  ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยตลอดอายุสัญญา ทั้งยังเลือกผ่อนได้นานสูงสุดถึง 35 ปี โดยสามารถสอบถามรายได้ละเอียดและเงื่อนไขข้อเสนอนี้ได้จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อบ้านที่พร้อมให้คำแนะนำและดูแลลูกค้าถึงที่”

(***หมายเหตุ: ธนาคารทหารไทยธนชาต มอบอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 1.99% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-2.08% (=5.75%) สำหรับลูกค้าที่สมัครผลิตภัณฑ์เสริมครบทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ 1) สมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้าน 2) สมัครใช้บริการหักบัญชี อัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ทีทีบีเพื่อผ่อนชาระสินเชื่อบ้าน 3) สมัครบัตรเดบิต ทีทีบี โดยอัตราดอกเบี้ยแท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.39% ต่อปี (คำนวณจากวงเงินกู้ 1,000,000 บาท ระยะเวลากู้ 20 ปี) อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ปัจจุบัน ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566 = 7.83% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามประกาศของธนาคาร ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://www.ttbbank.com/th/personal/loans/home-loan/home-loan #กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว)

“นอกจากพฤกษาฯจะมอบสินเชื่อพิเศษแล้ว เรายังเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่อยากจะมีบ้าน ซึ่งอาจมีความกังวลต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องการเงิน เราจึงมีทีมที่ปรึกษาด้านการเงิน เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีบ้านได้ง่ายขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ทีมพนักงานขายที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่พร้อมดูแลและให้คำแนะนำลูกค้า ตั้งแต่ขั้นตอนต่าง ๆ ในการกู้บ้าน ช่วงวางแผนการเงิน แนะนำสินเชื่อจากธนาคารชั้นนำต่าง ๆ ที่เป็นพันธมิตรพร้อมโปรโมชันพิเศษสำหรับพฤกษา การเตรียมเอกสารและ Pre-approve สำหรับขออนุมัติสินเชื่อ ตลอดจนช่วยประสานงานและติดตามผลกับธนาคาร และดูแลไปจนถึงลูกค้าตรวจเช็ครับโอนบ้าน จนกระทั่งพร้อมเข้าอยู่ นอกจากนี้ เรายังมีทีมคลินิกให้คำปรึกษาทางการเงินจากพฤกษา (PRUKSA Financial Clinic) ที่จะช่วยเหลือดูแลลูกค้าที่ติดปัญหาเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคารด้วย” นายปิยะกล่าวเสริม

พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่จองและโอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 มีนาคม 2567 นอกจากจะได้รับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำคงที่ 1.99% ต่อปี แบ่งเบาภาระการผ่อนบ้านนานถึง 3 ปีแล้ว (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทและธนาคารกำหนด) ลูกค้ายังจะได้รับโปรโมชันพิเศษจากแคมเปญ “อั่งเปาหนัก ๆ จัดดอกเบา ๆ” รับอั่งเปาทองคำมูลค่าสูงสุด 2 ล้านบาท และสิทธิ์จากโปรโมชันเพิ่มเติม ฟรีทั้งค่าโอน ค่าจดจำนอง ค่าส่วนกลาง ซึ่งโครงการที่ร่วมแคมเปญนี้ มีทั้ง บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม รวม 119 โครงการ  ลูกค้าที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโปรโมชันและแคมเปญ ได้ที่ www.pruksa.com   หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 1739  

Related

Lastest