ไลอ้อน ชู “ผักโมโรเฮยะ” ราชาแห่งผักคุณประโยชน์ชั้นเยี่ยม จับมาสร้างสรรค์คุณค่าสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อคนไทย

“ไลอ้อน ประเทศไทย” หนุน “ผักโมโรเฮยะ” ราชาแห่งผัก ดันเป็นพืชอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาพัฒนาสารสกัดวัตถุดิบ ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อคนไทย เล็งขยายพื้นที่การเพาะปลูกเพิ่ม รองรับการขยายกำลังการผลิตในอนาคต

นายชูชีพ อภิรักษ์ ผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เปิดเผยว่า ไลอ้อน ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่อง ให้สอดรับกับพฤติกรรมและช่วงวัยของผู้บริโภค โดยเล็งเห็นความสำคัญของพืชพื้นถิ่น ไม่ว่าจะเป็น สารสกัดตรีผลาจากสมอไทยและสมอเทศ สารสกัดมะไฟจีน และสารสกัดผักโมโรเฮยะ เป็นต้น โดยดึงประโยชน์จากพืชพื้นถิ่น นำมาพัฒนาสารสกัดจนนำไปสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อคนไทย ทั้งยังสร้างประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคม (Sustainable R&D Direction)

“ผักโมโรเฮยะ ถูกขนานนามว่า เป็นพระราชาแห่งผัก ด้วยคุณประโยชน์ที่โดดเด่น มีสารพรีไบโอติกสูง สามารถสกัดนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ไลอ้อนได้ อีกทั้งยังเป็นผักที่เพาะปลูกง่ายมีวงจรการเพาะปลูกตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเก็บเกี่ยวประมาณ 2 เดือนเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ไลอ้อน จึงส่งเสริมการเพาะปลูกผักโมโรเฮยะให้กับชุมชน เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับไลอ้อน โดยปัจจุบันมีแปลงสาธิตที่ภาคเหนือ จ.น่าน โดยร่วมมือกับศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการส่งเสริมการปลูก รวมไปถึงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการวิเคราะห์ตรวจสอบเกี่ยวกับค่าของการลดคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเราพบว่านอกจากจะเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้ว ยังสามารถช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้อีกด้วย” นายชูชีพ กล่าว

ด้วยคุณประโยชน์เด่นที่รอบด้านของ “ผักโมโรเฮยะ” ปัจจุบันไลอ้อนได้นำมาพัฒนาผ่านกระบวนการพิเศษในการสกัดจนได้มาซึ่งสารสกัดที่มีคุณภาพ โดยทำการวิจัยและทดสอบอย่างรอบด้าน ผ่านความร่วมมือกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) รวมทั้งผ่านมาตรฐานความปลอดภัย OECD จากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) จนได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ที่ส่งเสริมจุลินทรีย์ที่ดีและปกป้องจากจุลินทรีย์ที่ไม่ดี ได้แก่ยาสีฟัน Salz King Herb ผลิตภัณฑ์ Shokubutsu Facial gel และ Shower gel ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค การันตีด้วยการคว้ารางวัลด้านนวัตกรรมระดับโลกจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และรางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านสุขภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

นายวิเชียร โฆษิตวัฒน์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท ไลอ้อน ประเทศไทย จำกัด ผู้ดูแลแปลงผักโมโรเฮยะ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เล่าถึงการดูแลแปลงผักโมโรเฮยะตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวว่า “ผักโมโรเฮยะเป็นพืชที่ปลูกง่าย เจริญเติบโตตามธรรมชาติ ชอบแสงแดด ศัตรูพืชน้อย เมื่อโตเต็มที่ 45 วัน สามารถตัดยอดได้เลย โดยใช้ประโยชน์จากใบสดและตากแห้งนำมาทำเป็นใบชา สำหรับการเก็บเกี่ยวหลังจากตัดประมาณ 30 เซนติเมตร จากยอดลงมา ส่วนที่ตัดจะนำไปแจกจ่ายชุมชนหรือพนักงานในบริษัท เพื่อนำไปประกอบอาหาร โดยสามารถทำอาหารได้หลายรูปแบบ และหลังจากที่ตัดผักโมโรเฮยะไปแล้ว 30 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้อีกครั้ง โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ย

เสียงตอบรับจากผู้บริโภคที่ได้รับประทานผักโมโรเฮยะ จนนำไปสู่ความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของผักโมโรเฮยะ

นางรุ่งฤดี พรพัฒนไพโรจน์ ผู้ที่ได้บริโภค “ผักโมโรเฮยะ” กล่าวถึงความรู้สึกว่า“เราอยู่ในชุมชนรอบไลอ้อน ได้เห็นว่าทางไลอ้อนได้ปลูกผักโมโรเฮยะและมีการแจกจ่ายให้กับชุมชน จากที่ได้นำไปรับประทาน รู้สึกชอบ จึงได้หาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า เป็นผักที่มีประโยชน์เรียกว่า “ราชาผัก” และมีวิตามินมาก ๆ ซึ่งเป็นผักที่สามารถนำไปปรุงอาหารได้หลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็น ผักโมโรเฮยะผัดไข่ แกงส้มผักโมโรเฮยะ แม้กระทั่งลวกจิ้มกับน้ำพริกก็อร่อย นอกจากการรับประทานผักแล้ว ยังมีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ไลอ้อน Salz King Herb ที่มีส่วนผสมของผักโมโรเฮยะ รู้สึกประทับใจในคุณภาพ ลมหายใจสดชื่นและปากสะอาดมาก นอกจากนี้ยังได้ใช้โฟมล้างหน้า Shokubutsu ก็ประทับใจเช่นกัน จึงอยากให้ทุกคนลองเปิดใจกับผักโมโรเฮยะและอยากให้ทุกคนได้ทดลองใช้”

นายเทวินทร์ อินทรสว่าง ที่ได้บริโภค “ผักโมโรเฮยะ” กล่าวเปิดใจว่า “ได้รู้จักผักโมโรเฮยะ จากผลิตภัณฑ์ Salz King Herb และโฟมล้างหน้า หลังจากที่ลองใช้ผลิตภัณฑ์ก็รู้สึกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ หลังจากที่ใช้ยาสีฟัน Salz King Herb รู้สึกปากสะอาดและสดชื่น ในส่วนของตัวโฟมล้างหน้าหน้ารู้สึกสะอาด ไม่มันและไม่แห้ง และเมื่อได้มีโอกาสไปหาซื้อผักโมโรเฮยะนำมาประกอบอาหารแบบง่าย ๆ ได้แก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ใส่ผักโมโรเฮยะ และนำไปผัดใส่น้ำมัน รู้สึกว่ารสชาติของผักโมโรเฮยะไม่ขม และสามารถทานได้ทุกคนและทุกวัย”

“ผักโมโรเฮยะ” เป็นเพียงหนึ่งในจำนวนหลายพืชพื้นถิ่น ที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านและเป็นผลผลิตชุมชนของชาวบ้านในประเทศไทย ยังมีพืชพื้นถิ่นอีกจำนวนมากที่สามารถนำมาสกัดเป็นวัตถุดิบที่มีประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย คงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีพืชพื้นถิ่นใดอีกบ้าง ซึ่งไลอ้อน ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งในการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการดึงประโยชน์จากพืชพื้นถิ่นทั่วประเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคม

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง LINE : @LIONFAMILY และ www.lion.co.th

Related

Lastest