“สหพัฒน์” คว้ารางวัล “TOP 50 Companies in Thailand 2024” ติดอันดับที่ 28 องค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคชั้นนำของไทย ได้รับรางวัล “TOP 50 Companies in Thailand 2024” ติดอันดับที่ 28 คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด โดยได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งในปีแรกอยู่อันดับที่ 40 ขณะที่ในปีนี้อยู่ในอันดับที่ 28 โดยได้รับเกียรติจาก มร. เย็นส์ โพลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิร์คเวนเจอร์ เทคโนโลจีส์ จำกัด เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งการได้รับการจัดอันดับดังกล่าว เป็นผลมาจากการดำเนินองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลากว่า 80 ปี ด้วยคุณธรรมสะท้อนถึงการทำงานแบบมีวินัย จริงใจ เคารพซึ่งกันและกัน ทำให้คนรุ่นใหม่และพนักงานอาวุโสในบริษัท สามารถทำงานสอดคล้องไปด้วยกันได้ มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงความคิดเห็น

สหพัฒน์ ผู้ให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยศูนย์กระจายสินค้ามากกว่า 76 จุดทั่วประเทศ เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เต็มไปด้วยพนักงานมากความสามารถมารวมกัน และ 60% ของพนักงานที่นี่เป็นคนช่วงอายุ 25-42 ปี เรียกได้ว่า สหพัฒน์เป็นองค์กรของคนเจนใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน เน้นเรื่อง Work Life Balance และพร้อมเปิดกว้างรับความคิดเห็นใหม่ ๆ ของทุกเจเนอเรชัน แม้จะเป็นพนักงานใหม่แต่หากมีผลงานที่ประจักษ์ก็สามารถเลื่อนตำแหน่งได้แบบไม่มีข้อจำกัด มีความก้าวหน้าในอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม ภายใต้สวัสดิการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนให้พนักงานออมเงินกับสหกรณ์ของบริษัทที่ให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า   

อีกบทพิสูจน์การดำเนินงานแห่งความภาคภูมิใจและเป็นความสําเร็จอีกก้าวหนึ่งของสหพัฒน์ กับรางวัลที่ได้รับสะท้อนถึงการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสหพัฒน์ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคต่อไป

Related

Lastest