“ไลอ้อน” มอบปฏิทินใช้แล้วเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ ให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.นนทบุรี : เมื่อเร็ว ๆ นี้บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักการลดปริมาณขยะและใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนางอนัญญา เมืองแก้ว (กลาง) ผู้จัดการแผนก CSR และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัดได้นำปฏิทินเก่าที่รวบรวมจากในบริษัท ทั้งหมด 725 เล่ม ไปมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปผลิตสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา โดยมีนางชนิดา เพ็ชรรักษ์ (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตัวแทนรับมอบ พร้อมกันนี้ ไลอ้อนยังได้มอบผลิตภัณฑ์ อาทิ ผงซักฟอกคิงบริดจ์ แป้งเด็กโคโดโม และแปรงสีฟันเดนเทอร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อีกด้วย

Related

Lastest