กลุ่มมิตรผล มอบทุนการศึกษา “กองทุนเพื่อการศึกษากลุ่มมิตรผล” แก่นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มมิตรผล นำโดยคุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล เป็นประธานมอบทุนการศึกษา “กองทุนเพื่อการศึกษากลุ่มมิตรผล” แก่นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมเป็นจำนวน 1,000,000 บาท ในปี 2567 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของนิสิตที่มีความประพฤติดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง ดร.มนู เจียรวนนท์ อาคารบริการวิชาการเรือนเกษตรอภิรมย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Related

Lastest