ร่างกายคนเราต้องกินโปรตีนวันละเท่าไหร่ถึงเพียงพอต่อหนึ่งวัน

ร่างกายต้องการโปรตีนเท่าไหร่ต่อวัน ?
ปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการ ขึ้นอยู่หลายปัจจัย แต่ที่สำคัญที่สุดคือ ระดับความหนักของกิจกรรมที่เราทำในแต่ละวัน
ความต้องการโปรตีนสำหรับคนทั่วไป ที่ไม่ได้ออกกำลังกาย คือ 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมสำหรับคนที่ออกกำลังกายหรือนักกีฬา จะมีความต้องการโปรตีนตั้งแต่ 1.5 – 3.0 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมโดยคนที่ออกกำลังกายหนักกว่าก็จะต้องการโปรตีนมาก

แล้วถ้ากินโปรตีนมากไปจะเกิดอะไรขึ้น ?
ถ้าเรากินโปรตีนมากไป โปรตีนส่วนเกินก็จะสามารถเปลี่ยนเป็น น้ำตาลหรือไขมันได้ แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปง่ายมาก เท่ากับการกินคารโบไฮเดรตเกิน หรือไขมันเกิน

ขอบคุณ ข้อมูลจาก fitjunctions.com

Related

Lastest