“ไลอ้อน” สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 มอบผลิตภัณฑ์ให้กับหน่วยงาน 17 แห่ง มูลค่ากว่า 2 แสนบาท

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 บริษัทฯได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก อาทิ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แป้งเด็ก แบรนด์โคโดโม แปรงสีฟันเด็นเทอร์ ผงซักฟอกคิงบริจด์ รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท ให้กับสถานศึกษา โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ รวม 17 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงเรียนวัดดอกไม้ โรงเรียนวัดปาริวาศ โรงเรียนวัดจันทร์นอก โรงเรียนวัดช่องลม โรงเรียนวัดคลองใหม่  โรงเรียนวัดไผ่เงิน โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดบางโคล่นอก โรงเรียนวัดช่องนนทรี โรงเรียนวัดด่าน โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ ศูนย์นันทนาการวัดดอกไม้ กองทันตกรรมสำนักงานแพทย์ทหารกรมยุทธบริการทหาร สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

นอกจากนี้ ไลอ้อน ยังได้ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมบริเวณลานอเนกประสงค์ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน มีน้อง ๆ จิตอาสาจาก International Community School Bangkok หรือ ICS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 มาร่วมให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากของเยาวชน สอนการแปรงฟันอย่างถูกวิธี ให้กับเด็ก ๆ และยังร่วมสนุกเล่นเกมตอบคำถามพร้อมแจกของรางวัล

นับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ที่ทางไลอ้อน ประเทศไทย ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความรัก ความสามัคคี รวมทั้งปลูกฝังให้เด็กได้รู้จักการมีส่วนร่วมในสังคม รู้จักหน้าที่ของตน อยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ

Related

Lastest