สมศ. จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

ดร.นันทา หงวนตัด (คนกลาง) รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมศ. จำนวน 110 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง หน้ากากอนามัย และสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต จำนวน 500 ชุด ให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ณ ชุมชนซอยแดงบุหงา เขตราชเทวี เมื่อเร็วๆ นี้

Related

Lastest