เริ่มแล้ว! สหโคเจนจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เฟสแรกให้ไทยซัมซุง พร้อมเดินหน้าเพิ่มกำลังการผลิตในเฟสสอง คาดเสร็จสมบูรณ์ตามแผนในเดือน เม.ย. 67

สหโคเจน เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) จากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ในเฟสแรกแล้ว พร้อมกับทดสอบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า (First Synchronization) ระยะที่ 2 เข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ณ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

นายอุดมพงษ์ จันทรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) หรือ “SCG” เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางบริษัทได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ ”SPI” และบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด หรือ “TSE” ไปเมื่อเดือนมีนาคม 2566 โดย บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ลงทุนก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ในพื้นที่ของ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และจำหน่ายผ่าน บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ให้กับ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด โดยการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นี้ แบ่งการผลิตออกเป็น 2 เฟส โดยระยะที่ 1 มีกำลังผลิต 0.89 เมกกะวัตต์ และระยะที่ 2 มีกำลังผลิต  4.26 เมกกะวัตต์ รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 5.15 เมกกะวัตต์  โดยได้เริ่มการผลิตในเชิงพาณิชย์สำหรับเฟสแรกไปแล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้ สำหรับเฟสสองจะเริ่มได้ในช่วงเดือนเมษายน 2567  

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคานี้ เป็นไปตามนโยบายสนับสนุนการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของประเทศไทย โดยจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 4,200 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) ต่อปี ตามเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ที่ประสงค์จะใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เพื่อลดความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง ที่นอกจากจะได้ใช้พลังงานสะอาดในราคาที่ต่ำกว่าราคาค่าไฟฟ้าแล้ว ยังช่วยสนับสนุนการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ รวมถึงนโยบายของกลุ่มสหพัฒน์เอง ที่ต้องการจะพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน โดยเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมพลังงานสะอาดภายในสวนอุตสาหกรรม เพื่อความยั่งยืน เพื่อชีวิตที่ดี นำไปสู่การพัฒนาและส่งมอบสินค้าดี และสังคมที่ดีต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็นไปตามกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสอดคล้องตามเป้าหมายของบริษัทฯ ในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เป็นร้อยละ 15 ของกำลังการผลิตรวมตามสัดส่วนผู้ถือหุ้น ภายในปี 2573 เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินงานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคามาตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 โดยมีบริษัท วิทยาธร จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการฯ จนสามารถเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) จากโครงการฯ ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้ทดสอบการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้า (First Synchronization) ระยะที่ 2  เข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้สำเร็จลุล่วง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการผลิตเต็มกำลังตามแผนงานที่ตั้งไว้

Related

Lastest