NITADE FUND RUN 2024 “มาRunดูแก”

วิ่งการกุศลเพื่อสภากาชาดไทย วีระเกียรติ เอื้อประเสริฐวณิช นายกสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ จุฬาฯ และรศ.ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ จันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ประชุมเตรียมการจัดงานวิ่งการกุศล NITADE FUND RUN 2024 “มาRunดูแก” รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้สภากาชาดไทย งานจะจัดขึ้นในวัน อาทิตย์ 28 มกราคม 2567 โดยมี อุไร ธงศรี, ผศ.ดร.ชญณา ศิริภิรมย์, ธีรตีพิศา เตวิชพศุตม์, สุดถนอม  กรรณสูต และธัญยธรณ์ เกียรติเอกสิทธิ์ ผู้สนับสนุนการจัดงาน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันก่อน

รูปภาพ (จากซ้าย)

 1. คุณอุไร ธงศรี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเพิ่มขีดความสามารถคนพิการ
  • บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิป้าทองคำ
 2. ผศ.ดร.ชญณา ศิริภิรมย์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 3. คุณธีรตีพิศา เตวิชพศุตม์  กรรมการผู้จัดการใหญ่
  • บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด มหาชน
 4. คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย      รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
 5. คุณวีระเกียรติ เอื้อประเสริฐวณิช นายกสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 6. รศ.ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ        คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 7. คุณสุดถนอม กรรณสูต            กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
 8. คุณธัญยธรณ์ เกียรติเอกสิทธิ์ Senior Brand Co-Ordinator
  • บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Related

Lastest