‘รพส.ทองหล่อ’ ผนึกกำลัง รพส.แอนิมอลสเปซ เปิดสาขาใหม่ดูแลสัตว์เลี้ยงพิเศษ อีกขั้นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงทุกมิติ

            “โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ” ผนึกกำลัง โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ  เปิดสาขาใหม่ บริการดูแลสัตว์เลี้ยงพิเศษ ชูความโดดเด่นการรวมกันของทีมสัตวแพทย์เฉพาะด้าน และเครื่องมืออันทันสมัย บนทำเลในเมืองที่เข้าถึงง่าย พร้อมสร้างความมั่นใจให้เจ้าของว่าสัตว์เลี้ยงพิเศษจะได้รับการดูแลวินิจฉัยรักษาที่ดี อีกขั้นของการยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงในทุกมิติ ตอกย้ำเจตนารมณ์มุ่งมั่นพร้อมมอบประสบการณ์และบริการที่ดีให้กับลูกค้าและสัตว์เลี้ยง

            สัตวแพทย์หญิง กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เปิดเผยในงานแถลงข่าวเปิดสาขาใหม่บริการดูแลสัตว์เลี้ยงพิเศษ ว่า รพส.ทองหล่อ เดินหน้าวิสัยทัศน์องค์กรมุ่งตอบสนองความต้องการของเจ้าของและสัตว์เลี้ยงมากขึ้น เพื่อดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงในทุก ๆ มิติ  ไม่ใช่เพียงแค่สุนัขและแมวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสัตว์เลี้ยงพิเศษชนิดอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันระหว่าง “โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ” ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสัตว์อันดับ 1 ของประเทศไทย และ “โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ” ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการรักษาสัตว์เลี้ยงพิเศษ (Exotic pet) ในการเปิดตัวสาขาใหม่ ดูแลสัตว์เลี้ยงพิเศษ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงพิเศษให้ได้รับการดูแลวินิจฉัย และได้รับการรักษาที่ดีในระยะทางที่ใกล้ขึ้น

            โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ สาขาใหม่ ตั้งอยู่ใน รพส.ทองหล่อ สาขาพระราม 9 ซึ่งเป็นศูนย์ส่งต่อสัตว์ป่วย (Referral center) ที่ใหญ่ที่สุดของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ มีความโดดเด่นในด้านของเครื่องมือในการวินิจฉัยโรคที่ครบครัน อาทิเช่น เครื่อง MRI และ CT Scan เป็นต้น พรั่งพร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากโรงพยาบาลสัตว์ทั้ง 2 แห่ง  นับเป็นสาขาแรกของการผนึกกำลังความเชี่ยวชาญที่ร่วมมือกันกับโรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ ซึ่งเจ้าของสัตว์เลี้ยงพิเศษสามารถอุ่นใจได้ว่าสัตว์เลี้ยงพิเศษจะได้รับการดูแลวินิจฉัยและรักษาอย่างดีที่สุดจากสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

            “เป้าหมายของการร่วมมือกันของ รพส.ทองหล่อ และ รพส.แอนิมอลสเปซ ในอนาคต เราคาดว่าจะมีการขยายบริการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงพิเศษไปยังสาขาอื่น ๆ ของ รพส.ทองหล่อให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ในเมืองและหัวเมืองใหญ่ ๆ อีก 2-3 สาขา ภายในระยะเวลา 3 ปีนี้” สัตวแพทย์หญิง กฤติกา กล่าว

            สำหรับภาพรวมธุรกิจ รพส.ทองหล่อ ในปี 2566 นับว่ายังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 12-13% โดยในปี 2567 ยังคงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยง โดยตั้งเป้าให้โรงพยาบาลสัตว์ภายใต้แบรนด์ทองหล่อเป็นศูนย์รับส่งต่อสัตว์ป่วย (Referral center) ให้กับโรงพยาบาลสัตว์พันธมิตรบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้สัตว์เลี้ยงในทุกพื้นที่ได้รับการดูแลและรักษาโรคซับซ้อนหรือฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังมีการจับมือกับโรงพยาบาลสัตว์พันธมิตร โดยทำ M&A หรือ JV ใช้จุดแข็งต่างๆ ของ รพส.ทองหล่อ ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากร จัดซื้อ การเงิน บัญชี IT ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายไว้ 25-30 ที่ภายใน 3 ปี ทั้งหมดเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการดูแลสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยง รวมถึงยกระดับวิชาชีพสัตวแพทย์ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการเข้ารับบริการของเจ้าของและสัตว์เลี้ยงที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อทุกสาขา และโรงพยาบาลสัตว์ในเครือเป็นการยกระดับคุณภาพการรักษาและวิชาชีพสัตวแพทย์

            ด้าน น.สพ.เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ และประธานชมรมสัตวแพทย์ สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ความร่วมมือของทั้ง 2 โรงพยาบาลสัตว์มาจากความต้องการที่ตรงกันคือ ต้องการให้การดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงพิเศษมีคุณภาพมากขึ้น และพัฒนายกระดับวงการสัตวแพทย์ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น โดยมั่นใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการเสริมจุดแข็งจากทั้ง 2 รพส. พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Know how หรือ Knowledge ที่แต่ละ รพส. ถนัด โดยทาง รพส.แอนิมอลสเปซ มีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ หรือ Exotic pet ส่วน รพส.ทองหล่อ มีความพร้อมในด้านของเครื่องมือที่ทันสมัยและบุคลากรทางการแพทย์ครบครัน อีกทั้งเนื่องจากในพื้นที่กรุงเทพชั้นใน แทบไม่มีโรงพยาบาลสัตว์ที่รักษาสัตว์เลี้ยงพิเศษ ดังนั้นการเปิดสาขาใหม่ บริการดูแลสัตว์เลี้ยงพิเศษ บนทำเลที่ตั้งใจกลางเมืองในครั้งนี้จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของสัตว์เลี้ยงพิเศษ ให้เข้าถึงการรักษาได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

            ปัจจุบัน เทรนด์การเลี้ยงสัตว์เอ็กโซติก (Exotic Pet) หรือสัตว์แปลกนั้นนับได้ว่ามีความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะในสัตว์กลุ่มกระต่าย และสัตว์ฟันแทะ เช่น กระรอก หนูเควี่ ชินชิล่า และอื่นๆ ซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มที่มีคนเลี้ยงมากสุด เช่นเดียวกับนกชนิดต่างๆ ที่ปัจจุบันเทรนด์ในการเลี้ยงที่ปล่อยบินอิสระเพิ่มมากขึ้น ไม่ได้ขังในกรงเหมือนแต่ก่อน จะเห็นได้ว่าการเลี้ยงสัตว์สมัยนี้ไม่ได้จำกัดแค่สุนัขและแมว และการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเหล่านี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากการดูแลสมาชิกในครอบครัว เทรนด์ดังกล่าวเป็น “รสนิยม” ส่วนตัว เพราะสัตว์บางประเภทก็ไม่ใช่สัตว์ที่แปลกแบบสุดขั้วเพียงอย่างเดียว แต่กลับเป็นสัตว์น่ารักตัวเล็กที่คนส่วนใหญ่นิยมเลี้ยง โดยเฉพาะในกลุ่มนก เต่า หรือ ปลา เช่นเดียวกับกลุ่มกระต่าย และสัตว์ฟันแทะ ทั้งหนูชนิดต่างๆ และกระรอก ซึ่งมีทั้งสัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือเป็นสัตว์แปลกสวยงามที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และเจ้าของสัตว์เลี้ยงพิเศษมักนิยมเลี้ยงสัตว์เหล่านี้แบบลูกรัก ตั้งชื่อน่ารัก และพาไปไหนมาไหนด้วย

            จากข้อมูลการสำรวจเกี่ยวกับ “การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นลูกของคนยุคใหม่” สำรวจจากกลุ่มตัวอย่างคนไทยจำนวน 1,046 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนเจเนอเรชัน Y ที่มีอายุระหว่าง 24-41 ปี ของ CMMU เกี่ยวกับประเภทสัตว์เลี้ยงที่คนไทยในกลุ่มคนรุ่นใหม่นิยมเลี้ยง จากการสำรวจพบว่านอกจากสุนัขและแมว คนไทยยังนิยมเลี้ยงสัตว์ “เอ็กโซติก” (Exotic Pet) หรือสัตว์แปลก ตามมาเป็นอันดับ 3 อีกด้วย

Related

Lastest