รู้หรือไม่ มีต้นไม้ในโลกมากกว่าดวงดาวในกาแล็กซีของเรา

นาซ่าเชื่อว่ามีดาวทั้งหมด 100-400 พันล้านดวงในกาแล็กซีทางช้างเผือก แต่จากรายงานในปี 2015 ที่ได้รับการตีพิมในวารสาร Nature ประเมินว่ามีจำนวนต้นไม้ในโลกมากกว่านั้นคือประมาณ 3.04 ล้านล้านต้นบนโลกของเรา

ขอบคุณข้อมูลจาก : trueplookpanya.com

Related

Lastest