มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติเปิดตัวโครงการแต่งบ้านเติมฝัน Project UrBaan

มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติเปิดตัวโครงการแต่งบ้านเติมฝัน Project UrBaan เป็นโครงการที่มุ่งเน้นปรับปรุงสภาพการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แฟลตดินแดง โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในงานฉลองครบรอบ 25 ปีของ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) ซึ่งได้รวบรวมพันธมิตร อาสาสมัคร และผู้สนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมงาน

ภายใต้ความร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติและอาสาสมัครที่มีทักษะทางด้านการก่อสร้าง โครงการ Project UrBaan จะทำการสำรวจและปรับปรุงห้องพักที่มีสภาพทรุดโทรมในพื้นที่แฟลตดินแดง กรุงเทพฯ ให้สามารถอำนวยความสะดวกขณะที่พักอาศัยระหว่างการย้ายไปโครงการการพัฒนาที่รัฐบาลโดยการเคหะแห่งชาติจัดสรรให้ ผ่านการหารือด้าน วิศวกรรมการก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญ การปรับปรุงกายภาพ เช่นทาสี รวมถึงการปรับปรุงทั่วไป และมีการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้พิการ เช่นราวจับ เป้าหมายของโครงการ Project UrBaan คือการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ในเขตดินแดง ซึ่งมีผู้สูงอายุและผู้พิการอาศัยอยู่จำนวนมาก

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตในเขตชุมชนเมืองมากที่สุดในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จำนวนกึ่งหนึ่งของประชากร 70 ล้านคน มีที่พักอาศัยอยู่ในเขตเมือง โครงการ Project UrBaan จึงนำเสนอการพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชนผู้พักอาศัยแฟลตดินแดง ให้มีความยั่งยืนและเตรียมพร้อมกับการรับมือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยในประเทศไทยและพื้นที่กรุงเทพฯ

“มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย มีความยินดีอย่างยิ่งในการเปิดตัวโครงการแต่งบ้านเติมฝัน Project UrBaan ซึ่งถือเป็นทางเลือกของผู้ที่ต้องการพักอาศัยในเขตชุมชนเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมด้านความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัยคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ” ดร. อวิรุทธ์ โชตินันทเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for HumanityThailand) ได้กล่าวอธิบาย

มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) เป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศล ไม่แสวงหากําไร ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 ให้ความช่วยเหลือแก่ทุกคนด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้คนของมากกว่า 46,000 คน

โดยไม่จำกัดศาสนา มีภารกิจหลัก ได้แก่ การดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างที่อยู่อาศัย การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ทรุดโทรม การสร้างและซ่อมแซมสถานที่สาธารณะประโยชน์ ให้แก่บุคคลและชุมชนที่ต้องการมีบ้านที่อยู่อาศัยที่พอเพียง ประหยัด และถูกสุขลักษณะ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เรื่องบ้าน ที่อยู่อาศัย ให้มีความสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเอง และมีวินัยในการดําเนินชีวิต อย่างมีคุณค่าในสังคม และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

“โครงการที่พักอาศัยแฟลตดินแดง มีจำนวนห้องพักมากกว่า 72 ตึก ราว 5,846 ยูนิต มีอายุการก่อสร้างประมาณ 49 ปี กลายเป็นที่อยู่อาศัยที่ต้องการการปรับปรุงอย่างมาก ความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติ และ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand)  ถือเป็นบันทึกการร่วมมือครั้งสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนและการรีโนเวทที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนสุขลักษณะที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวผู้อยู่อาศัยในพื้นที่แฟลตดินแดง” นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยรองผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ กล่าว

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายกันตพล ดวงอัมพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตพญาไทดินแดง ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ครบรอบ 25 ปี และโอกาสในความร่วมมือในอนาคตกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธาน มูลนิธิไทยพึ่งไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ครบรอบ 25 ปี และนำเสนอวิสัยทัศน์ในการช่วยเหลือคนพิการ และผู้สูงอายุในด้านที่อยู่อาศัย

นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ครบรอบ 25 ปีและเล่าถึงการก่อตั้งมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย การดำเนินการของโครงการ Carter Work Project กล่าวไว้อาลัยแก่ นาง Rosalynn Carter (ภริยาประธานาธิบดี Jimmy Carter)

โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา Ruamrudee International School (RIS) ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการต่างๆ ของมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย

งานฉลองครบรอบ 25 ปีของ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย  มีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายโครงการการพัฒนาต่างๆตลอดหลายปีที่ผ่านมา และยังมีการอภิปรายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงสิทธิที่อยู่อาศัยในประเทศไทยอย่างเท่าเทียม เพื่อสนับสนุนสภาพที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นในประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม habitatthailand.org

ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน

การเคหะแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยให้บริการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง และให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง การเคหะแห่งชาติ ยังมีส่วนร่วมในการก่อสร้างอาคารและการจัดหาที่ดิน ตลอดจนการยกระดับ รื้อถอน หรือย้ายที่ตั้งชุมชนแออัด เพื่อช่วยเหลือผู้พักอาศัยให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านการสร้างบ้านและพัฒนาชุมชน โดยร่วมมือกับพันธมิตรจากทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน เพราะเราเชื่อว่าการให้เป็นการสร้างโอกาสให้กับสังคม และบ้านเป็นปัจจัยพื้นฐานแรกที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้กับครอบครัว เช่นการเพิ่มรายได้ หรือเอื้อต่อการศึกษา รวมถึงการเสริมสร้างสุขอนามัย การฝึกอบรมเพิ่มความรู้เพื่อให้เกิดทักษะที่สามารถต่อยอดคุณภาพชีวิตได้ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่น่าอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

Related

Lastest