แลคตาซอย สนับสนุน “โครงการครูตำรวจแดร์ (D.A.R.E)” ออกบูธแจกนมเติมพลังกายพลังใจโรงเรียน 100 แห่งทั่วประเทศ 

บริษัท แลคตาซอย จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดที่ยังคงแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะเข้าถึงในกลุ่มที่อายุน้อยได้มากขึ้น และเห็นว่าการดูแลเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเป็นการตัดการเพิ่มขึ้นของผู้เสพรายใหม่ โดยให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันยาเสพติดในถานศึกษา รวมทั้งขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อปัญหายาเสพติดให้หมดไป สร้างคุณภาพชีวิตและทัศนคติให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

โดยล่าสุดได้ร่วมสนับสนุน “โครงการครูตำรวจแดร์  (D.A.R.E)” โดยได้นำผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองแลคตาซอยไปออกบูธแจกนม และกิจกรรมเล่นเกมส์ตามโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 100 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเติมพลังกายและพลังใจที่ดีให้กับเยาวชนไทย และเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมสีขาว

สำหรับ โครงการครูตำรวจแดร์ (D.A.R.E) ย่อมาจาก Drug: ยาเสพติด, Abuse: การใช้ในทางที่ผิด, Resistance: การต่อต้าน และ Education: การศึกษาการเรียนรู้ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมสีขาว มุ่งต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน เริ่มก่อตั้งโดยกรมตำรวจเมืองลอสแอนเจลิส กับเขตการศึกษาร่วมกับเมืองลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ซึ่งในประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ขับเคลื่อนโครงการ D.A.R.E. ให้แพร่หลายในทุกพื้นที่ของสถานีตำรวจ โดยมีการอบรมวิทยากรครูแดร์ เสริมสร้างความรู้และสร้างครูแดร์รุ่นใหม่ และมีการลงพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างเยาวชนไทยให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงโทษภัยและห่างไกลจากยาเสพติด

Related

Lastest