เครือ รพ. พญาไท – เปาโล ร่วมกับ SCG ตอกย้ำความปลอดภัยด้านสุขอนามัยภายในอาคาร ได้รับการรับรองมาตรฐาน WELL Health and Safety Rating System เป็นกลุ่มโรงพยาบาลแห่งแรกของโลก

การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในสถานพยาบาลไม่ใช่เพียงการดูแลเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น หากยังต้องครอบคลุมไปถึงบุคลากรที่ทำงานในพื้นที่ต่างๆด้วย การใช้มาตรฐานความสะอาดมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่อาจเกิดขึ้นในโรงพยาบาลซึ่งอาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปยังชุมชน และอาจส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการ และเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลในสังคม

คุณศศิธร มูลสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่ม โรงพยาบาลพรีเมี่ยม เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล รักษาการผู้อำนวยการสายจัดซื้อ บริหารสัญญา บริหารสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์ เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโลผู้อำนวยการประจำสำนักประธานคณะผู้บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล กล่าวในฐานะตัวแทนทีมแพทย์ และผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ว่า “ในฐานะโรงพยาบาลไทย พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Well Health and Safety Rating System เป็นกลุ่มโรงพยาบาลแห่งแรกของโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาต่อเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และการเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลและลูกค้าที่มารับบริการ”

คุณศศิธร กล่าวต่อว่า “เราให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกคน โดยฐานลูกค้าหลักของของเครือโรงพยาบาลพญาไท – เปาโล มีทั้งกลุ่มชาวไทย และชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในไทยและบินมาเพื่อใช้บริการทางการแพทย์ การที่เครือโรงพยาบาลพญาไท – เปาโล ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลพญาไท 3 และโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้รับการรับรอง WELL Health and Safety Rating System เป็นกลุ่มโรงพยาบาลแรกของโลกที่ได้รับการรับรองนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยเทียบเท่าตามมาตรฐานในระดับนานาชาติ ซึ่งเราตั้งใจที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่หลากหลายของเรา”

WELL Health and Safety Rating System เป็นมาตรฐานการรับรองอาคาร ที่เราได้รับการให้คำปรึกษาจากทางSCGในการดำเนินการยื่นขอคำรับรองจาก IWBI (International Well Building Institute) องค์กรที่ให้การรับรองอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี ที่ยึดถือข้อมูลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และหลักฐานที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกอาคารและการใช้งาน สามารถตรวจสอบนโยบายการบริหารจัดการ มาตรการการดูแลพื้นที่ การมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานอาคารและแผนรับมือฉุกเฉินต่างๆ โดยประกอบด้วย 23 มาตรการ ที่จะคำนึงถึงเรื่อง กระบวนการดูแลเรื่องความสะอาดและอนามัย แผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การเข้าถึงการดูแลเรื่องสุขภาพต่างๆ การดูแลคุณภาพของน้ำและอากาศ และการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

ประโยชน์ของการดำเนินการสำหรับโรงพยาบาล ได้แก่

  • เสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่น ให้กับผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลที่ดำเนินการเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยจะได้รับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจมากกว่า
  • ส่งเสริมสุขภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร การที่โรงพยาบาลให้พื้นที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีมาตรการดูแลให้บุคลากรมีสุขภาพดี เป็นการส่งเสริมสุขภาวะให้กับบุคลากร ซึ่งส่งผลดีในระยะยาวกับองค์กร
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายจากประสิทธิภาพของอาคารที่ดีขึ้น พื้นที่ที่มีการออกแบบ คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย สามารถทำให้ องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายจากประสิทธิภาพขององค์กรที่ดีขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายพนักงานและทรัพยากรต่างๆ ที่ลดลง

สำหรับบางส่วนของมาตรการที่ เครือโรงพยาบาลพญาไท – เปาโล ดำเนินการ ได้แก่

  • คุณภาพของน้ำที่ใช้ในโรงพยาบาล การดำเนินการ WELL Health and Safety ทำให้ทุก โรงพยาบาลได้ ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ผู้ใช้งานสมารถมั่นใจในความสะอาดสำหรับ การประกอบอาหารและบริโภค
  • ความปลอดภัยทางด้านอาหาร โดยผู้มีการตรวจสอบผู้ให้บริการ อาหารและเครื่องดื่มภายในทุกโรงพยาบาล ว่าได้รับตรารับรองเรื่องสุขอนามัย เช่น ตรา Clean food Good Taste โดยกระทรวงสาธารณสุข
  • นโยบายการดูแลสุขภาวะของพนักงานทุกด้านทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น การสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีน การดูแลความเป็นอยู่และสภาพจิตใจกรณีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อันไม่คาดคิดต่างๆ (ไฟไหม้ สภาวะโรคระบาด ความรุนแรงในครอบครัวและที่ทำงาน)
  • การดูแลความสะอาดในพื้นที่ โดยมีการดูแลพื้นที่ที่มีการสัมผัสสูง เช่น ปุ่มลิฟต์ ประตู ราวบันได ทุกครึ่งชั่วโมง รวมถึง ส่งเสริมให้ ผู้ใช้งานอาคารรักษาความสะอาด เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ เช่น จัดวางจุดล้างมือหรืออุปกรณ์ทำความสะอาด ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่าย และสื่อสารเพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

Rachel Hodgdon, President and CEO, IWBI กล่าวว่า The WELL Health-Safety Rating คือมาตรฐานสำหรับการจัดการอาคาร และดูแลสุขภาวะที่ดีแก่ผู้คน บุคลากรในองค์กร ตลอดจนผู้ใช้บริการให้ปลอดภัย ทั้งนี้ผมขอแสดงความยินดีกับกลุ่มโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล กับความสำเร็จในครั้งนี้ ในการเป็นผู้นำด้าน Healthcare

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด เปิดเผยว่า “ทางSCG มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนในการให้คำปรึกษาแก่ เครือโรงพยาบาลพญาไท – เปาโล จนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก IWBI โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับและสร้างมาตรฐานใหม่ของสุขอนามัยภายในอาคารโรงพยาบาล ซึ่งถือเป็นที่แรกของโลกที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าว และหวังว่าการรับรองมาตรฐานในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นให้องค์กรต่างๆ เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับคุณภาพการใช้ชีวิตในอาคารอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น

Related

Lastest