กสิกรไทยชวนคนรุ่นใหม่เข้าโครงการ KBank Young Scholarship ปี 67 ได้รับทุน ได้เรียนรู้งาน ได้เสริมศักยภาพโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนต่อ ป.โท ต่างประเทศ

กสิกรไทยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนธนาคารสู่โลกการเงินยุคใหม่กับโครงการ KBank Young Scholarship ประจำปี 2567 กับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และใกล้จะจบการศึกษา จำนวน 5 ทุน ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับทุนเพื่อการศึกษาต่อเต็มจำนวน พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อต่างประเทศมาช่วยโค้ชสร้างโปรไฟล์ให้โดดเด่นเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้ผ่านการทำงานจริง 3 ปีที่กสิกรไทย เพื่อค้นหางานที่ชอบและใช่ ก่อนเลือกคณะและมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษาต่อ โดยมีพี่ ๆ ที่คอยสนับสนุนร่วมกับทีมงานมืออาชีพที่มากประสบการณ์ ทั้งยังเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้ก้าวเป็นผู้นำในอนาคต รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มกราคม 2567 ทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kbankscholarship

นางสาวหทัยพร เจียมประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) โดยธนาคารกสิกรไทยมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะเป็น ที่ทำงานที่ดีที่สุด ที่ทุกคนจะได้ทำงาน เรียนรู้ และเป็นผู้นำ (Best Place to Work, Learn and Lead) เพื่อให้พนักงานแสดงศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าและสังคมให้ดียิ่งขึ้น (Possibility to Make an Impact) จึงได้เกิดโครงการ KBank Young Scholarship ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า 8 ปี และมีนักเรียนทุนที่เข้าร่วมโครงการไปแล้วกว่า 30 คน

สำหรับ KBank Young Scholarship ประจำปี 2567 เปิดรับสมัครจำนวน 5 ทุน สำหรับนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และใกล้จะจบการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศระดับโลก ความพิเศษของโครงการนี้ คือ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก จะได้ทีมผู้เชี่ยวชาญช่วยโค้ชสร้างโปรไฟล์ให้โดดเด่นเพื่อเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก โดยธนาคารมีที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศแถวหน้าของประเทศเข้ามาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ที่ได้รับทุน ทั้งในด้านการสร้างประวัติการทำงานและความสามารถทางด้านภาษา ซึ่งธนาคารเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงเตรียมตัวศึกษาต่อและระหว่างการศึกษา รวมทั้งมีทีมงานจากฝ่ายพัฒนาศักยภาพพนักงานให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน และกลับมาร่วมขับเคลื่อนธุรกิจธนาคารให้เติบโตไปพร้อมกัน

นอกจากนี้ ระหว่างรอสมัครเข้าศึกษาต่อในช่วง 3 ปีแรก นักเรียนทุนจะได้รับโอกาสค้นหาความสนใจและความชอบของตัวเอง ผ่านการทำงานจริงที่ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับทีมงานมืออาชีพในกลุ่มงานที่มีความสำคัญและมีส่วนช่วยผลักดันธุรกิจของธนาคาร อาทิ งานด้านการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Business) ทั้งการดูแลพอร์ตหรือแนะนำกลยุทธ์การวางแผนการเงินและการลงทุนแบบองค์รวม หรืองานออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการความมั่งคั่งต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มีศักยภาพสูง งานด้านสินเชื่อต่างๆ ของธนาคาร (Credit Business) เช่น การวิเคราะห์ตลาดและมองหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับลูกค้า ตลอดจนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อและวิเคราะห์ความเสี่ยง และ งาน Data Management and Analytic ที่กำหนดกลยุทธ์ การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล การทำ Business Data Analytics และพัฒนาโมเดลข้อมูลตามความต้องการของธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการวางกลยุทธ์ของธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัคร คือ นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หรือมีแผนจะสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ภายในปี 2567 ไม่จำกัดสาขาวิชา มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25 ชอบเรียนรู้ ปรับตัวเร็ว กล้าคิด กล้าลอง และกล้าตัดสินใจ สามารถกรอกแบบฟอร์มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มกราคม 2567 ทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kbankscholarship และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษา ฝ่ายพัฒนาศักยภาพพนักงาน โทร. 02-4701361 หรือ KBankScholarship@kasikornbank.com

Related

Lastest