“สหพัฒน์” ผ่านการรับรอง “Best Place to Work 2023” โดย Work Venture สะท้อนถึงองค์กรแห่งความสุข พร้อมเปิดโอกาสสร้างการเติบโตทั้งบุคคลและสายอาชีพ

นางนพวรรณ คล้ายโอภาส ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคชั้นนำของไทย กล่าวว่า สหพัฒน์ ได้ถูกจัดอันดับที่ 40 กับรางวัล “Top 50 Companies in Thailand 2023” องค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับคัดเลือกจาก Work Venture ทั้งนี้การได้รับการจัดอันดับดังกล่าว เป็นผลมาจากการดำเนินองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 80 ปี ด้วยคุณธรรมสะท้อนถึงการทำงานแบบมีวินัย จริงใจ เคารพซึ่งกันและกัน ทำให้คนรุ่นใหม่และพนักงานอาวุโสในบริษัท สามารถทำงานสอดคล้องไปด้วยกันได้ มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ การรับรอง “Best Place to Work 2023” จาก Work Venture สำรวจจากความพึงพอใจขององค์กร และพนักงาน มีความพึงพอใจกับวัฒนธรรมองค์กร ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน สวัสดิการ รวมถึงโอกาสในการเติบโตในสายงานและอื่น ๆ  ซึ่งการรับรองดังกล่าว เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า พนักงานในปัจจุบันเห็นว่าบริษัทของพวกเขาเป็นสถานที่ทำงานที่มีความสุข พร้อมโอกาสในการเติบโตทั้งบุคคลและในสายอาชีพ โดยสิ่งเหล่านั้นจะส่งต่อไปให้กับพนักงานที่จะเข้ามาร่วมกับองค์กรในอนาคต

“สหพัฒน์มีความภาคภูมิใจมาก ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจที่จะร่วมงานด้วย ที่ผ่านมาหัวใจหลักขององค์กรคือ รูปแบบการทำงานแบบพี่สอนน้อง พนักงานที่อาวุโสจะมีการสอนงาน พูดคุยกับน้อง ๆ คนรุ่นใหม่ และน้อง ๆ เองก็สามารถพูดคุยกับพี่ ๆ ได้ตลอดเวลา เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันเปรียบเสมือนครอบครัว ผู้บริหารระดับสูงพร้อมรับความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ เคารพเวลาส่วนตัวของพนักงาน เป็นการทำงานแบบ Work-life balance เรียกได้ว่าเป็นการประสานความคิดทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่และนำมาพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต” นางนพวรรณ กล่าว  

นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นความสําเร็จอีกก้าวหนึ่งของสหพัฒน์ กับรางวัลที่ได้รับสะท้อนถึงการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสหพัฒน์ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคต่อไป

Related

Lastest