AAT ลงนามความร่วมมือกับสมาคมโฆษณาจีน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ยกระดับวงการโฆษณาในอนาคต

นายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (AAT) เปิดเผยว่า สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (AAT) ได้ร่วมมือกับ สมาคมโฆษณาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Advertising Association – CAA)  ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ The Beijing International Public Service Conference Organizing Committee  เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผลักดันคุณภาพงานโฆษณาและการทำงานสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมอย่างมีความรับผิดชอบให้กว้างขวางและมีความคิดสร้างสรรค์ดียิ่งขึ้น ในงาน 2023 Beijing International Public Service Advertising Conference โดยในการลงนามความร่วมมือดังกล่าว สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ได้ร่วมปาฐกถา ในหัวข้อ “Thailand : A Love Affair with PSA” ตามด้วยมุมมองของนักโฆษณาผู้มีชื่อเสียงจากประเทศไทย ได้แก่  “ดิศรา อุดมเดช” Founder & CEO / Yell Advertising กับหัวข้อ “PSA Case Study from Thailand” อีกด้วย

“ประเทศไทยได้รับการยอมรับกับคุณภาพงานโฆษณาและสื่อสารการตลาดในเวทีสากลมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน รวมทั้งรูปแบบงานที่เป็นการตอบแทนและสนับสนุนการมีสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งเป็นมิติใหม่ที่องค์กรและแบรนด์ต่าง ๆ ให้ความสนใจเพื่อประสิทธิผลของการสื่อสารกับผู้บริโภคและสังคมในยุคปัจจุบัน  ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นก้าวแรกของความร่วมมืออย่างเป็นทางการด้านโฆษณาระหว่างไทยและจีน โดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยมั่นใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะนำไปสู่การต่อยอดความร่วมมือในโลกโฆษณาและสื่อสารการตลาดอย่างเป็นประโยชน์อีกมากระหว่างสมาคมโฆษณาของจีนและไทยในอนาคต” นายรติกล่าว

Related

Lastest