ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ คว้า CGR 5 ดาว ระดับดีเลิศ ด้านการกำกับดูแลกิจการต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ หนึ่งในผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทย สานต่อนโยบายด้าน ESG ซึ่งในส่วน Good Governance นั้น ล่าสุดได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก IOD (Thai Institute of Directors) สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ามกลางบริษัทที่เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 782 บริษัท

นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ (LALIN) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี’ เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการบริหารธุรกิจโดยมุ่งเน้นให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน และปัจจัยที่จะนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว คือการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้จากความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วน ทำให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 (CGR 2023) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent)” หรือ 5 ดาว ติดต่อกันถึง 3 ปี “ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ให้ความสำคัญอย่างมาก ต่อนโยบายการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นแกนหลักในการนำพาองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์สูงสุด สิ่งเหล่านี้คือเป้าหมายที่เราสะท้อนผ่านความตั้งใจที่ดีที่เราสร้างมาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปีที่ผ่านมา” นายชูรัชฏ์  กล่าวสรุป

สอบถามและชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Call Center 1778 หรือ https://www.lalinproperty.com/news/cg-score-2566/

Related

Lastest