มูลนิธิเอสซีจี และ SCGP คว้ารางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมเตียงสนามกระดาษ สำหรับออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จาก NIA

มูลนิธิเอสซีจี ผนึกกำลัง นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และแพทยสภา และ SCGP เดินหน้าสร้างประโยชน์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้สังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2566 ในสาขาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์กรเพื่อสังคมและชุมชน จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ด้วยผลงาน “นวัตกรรมเตียงกระดาษ สำหรับออกหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่” ที่ร่วมกันสร้างสรรค์โดยทีมนักออกแบบ SCGP มูลนิธิเอสซีจี และ ปธพ. โดยต่อยอดจากเตียงสนามกระดาษที่เคยรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานสำหรับการปฏิบัติงานของแพทย์และการใช้บริการของผู้ป่วยในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก นอกจากตอกย้ำความคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยนายสุชาณัฐ ชิดไทย Exhibition and Creative Lifestyle Design Manager – SCGP นางสาวจีรานุช ช่อเกตุ Manager-Partnership Engagement – SCGF เข้ารับโล่รางวัลจาก รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ประธาน คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ จัดขึ้นโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อประกาศเกียรติคุณ
และเชิดชูเกียรติแก่คนไทย ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติได้อย่างชัดเจน โดยในการประกวดครั้งนี้ มีองค์กรต่าง ๆ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 300 องค์กร

Related

Lastest