“ORN” แต่งตั้ง PST และ UOBKH ลีดอันเดอร์ไรเตอร์ เคาะราคา IPO 1.49 บาท จำนวน 406.50 ล้านหุ้น จองซื้อ 18-20 ต.ค.นี้

“ORN” แต่งตั้ง บล.ฟิลลิป (PST) พร้อมด้วย บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (UOBKH) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม (Joint Lead Underwriter) ผนึกบริษัทหลักทรัพย์อีก 5 แห่ง ร่วมจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เคาะราคาขายหุ้นไอพีโอ ราคาหุ้นละ 1.49 บาท จำนวน 406.50 ล้านหุ้น เปิดจองซื้อ 18-20 ต.ค. 66 เตรียมเข้าเทรดตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ ORN เปิดเผยว่า ORN ได้ ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วมของหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) พร้อมผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

นายสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 406.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วน 27.10% ของทุนชำระแล้วหลัง IPO และจะนำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือ SET เสริมศักยภาพและสร้างโอกาสในการเติบโตในอนาคต

นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PST ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมของ ORN เปิดเผยว่า สำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ของ ORN ในครั้งนี้จำนวน 406.50 ล้านหุ้น ได้กำหนดราคาหุ้นที่จะเสนอขายให้นักลงทุนในราคาหุ้นละ 1.49 บาท โดยกำหนดเปิดให้นักลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2566 และคาดว่าจะสามารถเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ SET วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ในหมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์-PROP ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายคือ “ORN” ซึ่งการกำหนดราคาไอพีโอเป็นราคาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะตลาดปัจจุบัน คาดว่า ORN จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี ทั้งโอกาสการเติบโตของธุรกิจ และมีความพร้อมในการขยายธุรกิจรองรับการเติบโตในอนาคต

นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ UOBKH ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม กล่าวเสริมว่า มั่นใจว่าหุ้น ORN จะได้รับความสนใจจากนักลงทุน ด้วยจุดเด่นของ ORN มีรูปแบบโครงการที่หลากหลาย บนทำเลศักยภาพที่ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สถานศึกษานานาชาติ โรงพยาบาล ถนนเชื่อมเมืองสายหลัก และหน่วยงานราชการ ที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบน ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อ ทั้งที่เป็นลูกค้าชาวไทยและลูกค้าชาวต่างชาติ นอกจากนี้ บริษัทมีที่ดินรอพัฒนาอีกมาก ซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง สามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ ORN กล่าวว่า ORN ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) ที่มีธุรกิจหลักคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเภทโครงการแนวราบ ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ และโครงการแนวสูง ได้แก่ คอนโดมิเนียมแนวราบ (Low rise) และคอนโดมิเนียมแนวสูง (High rise) ซึ่งมีประสบการณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มานานกว่า 17 ปี โดยเป็นประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 กลุ่มบริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายและโอนกรรมสิทธิ์จำนวน 18 โครงการ มูลค่าขายโครงการรวมประมาณ 15,447 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์สินค้า ได้แก่ THE ESCAPE , HABITAT , BELIVE , ORNSIRIN , ORNSIRIN VILLE , URBAN MYX , THE ASTRA , ARISE และ THE NEXT

ภายหลังจากการระดมทุน บริษัทมีแผนที่จะนำเงินไปลงทุนซื้อที่ดินเปล่าในทำเลที่มีศักยภาพ และนำไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทที่อยู่อาศัย รวมถึงใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ สร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนของกลุ่มบริษัท มั่นใจว่า ORN จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดีเยี่ยม

Related

Lastest