สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ: นายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบหนึ่งปี ที่มุ่งเน้นไปยังการสืบทอดความเป็นหนึ่งเดียวกันสู่เจเนอเรชั่นใหม่ พร้อมสร้างเสน่ห์และความแข็งแรงในวิชาชีพ โดยมีตัวแทนจากบริษัทสมาชิก คณะกรรมการบริหารตลอดจนคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา

Related

Lastest