สหพัฒน์ เดินหน้าส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทย ภายใต้ “โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา” ปีที่ 10

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า “การศึกษา” เป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับมนุษย์ ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มุ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนไทย และมีการจัดโครงการที่มุ่งส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัทฯ ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาภายใต้ “โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)” เป็นโครงการที่ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทย โดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ บุตร-ธิดาของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ที่กำลังศึกษาเล่าเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

สำหรับปี 2566 นี้ นับเป็นครั้งที่ 10  ที่มีการมอบทุนให้กับนักเรียนระดับอนุบาล ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา จำนวน 284 ทุน แบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาล – ระดับประถมศึกษา จำนวน 128 ทุน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 100 ทุน และระดับอุดมศึกษา จำนวน 56 ทุน

“ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้  ขอให้ทุกคนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาอย่างแท้จริง อีกสิ่งหนึ่งนอกจากการศึกษาที่เราต้องสนับสนุนเยาวชนไทยแล้ว ความซื่อสัตย์ก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเช่นกัน อยากฝากให้คุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครอง ร่วมปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้กับเด็ก ๆ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเขา ซึ่งความซื่อสัตย์นั้นไม่ได้ทำเพื่อแค่ตนเอง แต่เพื่อประเทศชาติของเราในอนาคต“ นายบุญชัย กล่าว

“ต้องขอขอบคุณสหพัฒน์ ผู้ใหญ่ใจดีที่จัดโครงการมอบทุนอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับทุนมาตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 แล้ว คุณแม่เป็นพนักงานแผนกส่งเสริมการตลาด ทุนที่ได้รับนี้จะนำไปจ่ายค่าเทอมรวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้พอสมควร ในอนาคตตั้งเป้าเรียนในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ อาชีพที่ใฝ่ฝันคือ ทนาย เพื่อช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนต่อไป” นางสาวรินลณี รุ้งกษัตรา น้องมิลค์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสมุทรปราการ

“ได้รับทุนเป็นครั้งที่ 2 รู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีที่มองเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษา ตนได้แบ่งเวลาช่วงหลังเลิกเรียนช่วยงานบ้านให้คุณพ่อกับคุณแม่ก่อนจะทำการบ้านในแต่ละวัน สำหรับเป้าหมายการศึกษาในอนาคตต้องการเรียนให้ถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยอาชีพที่ต้องการทำนั้นคือ คุณหมอ  และจะนำทุนการศึกษาไปใช้เพื่อการเรียนรู้ และจะทำตามเป้าหมายอาชีพที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จ”.ช.กฤดิ์ธนา สายเสมา น้องนะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองนกทา

“รู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดี นับเป็นครั้งแรกที่ได้รับทุน โดยเป้าหมายการศึกษาในอนาคตตนต้องการเรียนสาขาแพทย์ เพื่อเป็น คุณหมอ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนและให้ทุน โดยจะนำทุนที่ได้รับไปใช้ในการเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาให้มากที่สุด” ด.ญ.สุภัสสร วรนาม น้องวุ้นเส้น นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอุดมรังสี

นับเป็นการมอบโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนให้กับเยาวชนเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  ทั้งยังเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคต  

Related

Lastest