ปูนลูกดิ่ง ปูนจิงโจ้ ปูนคุณภาพผลิตจากพลังงานสะอาด การันตีด้วยมาตรฐาน Green Industry

ปูนลูกดิ่ง และปูนจิงโจ้ โดยบริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ไม่นิ่งนอนใจ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วย 3 โครงการโรงงานสีเขียวเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน พร้อมคว้าใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับปฎิบัติการสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม

นางสาวประภารัตน์ สิริวัฒกานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปูนคุณภาพสำหรับช่างมืออาชีพตัวจริง ภายใต้แบรนด์ “ลูกดิ่ง” และ “จิงโจ้” เปิดเผยว่า โรงผลิตปูนลูกดิ่งและปูนจิงโจ้ ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) จากกระทรวงอุตสาหกรรมเลขที่ GI(E) 2-295/2566 ซึ่งเป็นผลมาจากความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ด้วยการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในระยะยาวในทุกๆ กระบวนการการทำงาน โดยมี 3 โครงการหลักเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังนี้

1. ปูนจากพลังงานสะอาด เพราะปูนจากโรงงานทุกถุง ผลิตจากพลังงานธรรมชาติ 100% ด้วยการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยโรงผลิตปูนได้ติดตั้งโซล่าเซลล์มากถึง 2,000 แผงทั่วโรงงาน เพื่อเป็นการทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ต้นเหตุหลักของการเกิดก๊าซเรือนกระจก อันนำไปสู่ภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน

2. โรงปูนปลอดฝุ่น ด้วยมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลโดยการใช้ระบบหุ่นยนต์ (Robotic Production) เป็นกระบวนการผลิตที่แม่นยำ ทันสมัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดค่าการสูญเสีย มีการติดตั้งเครื่องกรองฝุ่นขนาดใหญ่ภายในโรงงานเพื่อควบคุมและลดการปล่อยฝุ่นออกสู่ภายนอกได้ถึง 90% ช่วยลดมลภาวะทางอากาศให้แก่ชุมชนโดยรอบโรงงาน

3. ปลูกต้นไม้คืนออกซิเจนแก่ชุมชน ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงานมากกว่า 30% โดยผู้บริหารและพนักงานควิกโคททุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นกล้ากว่า 300 ต้น ช่วยสร้างออกซิเจนคืนอากาศบริสุทธิ์ให้แก่ชุมชนโดยรอบ

“ทั้ง 3 โครงการสีเขียวนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น ขอให้มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ปูนภายใต้ตราสินค้า “ลูกดิ่ง” และ “จิงโจ้”จะไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลและใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนสืบต่อไป” นางสาวประภารัตน์กล่าวสรุป

ร้านวัสดุก่อสร้างที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย ปูนลูกดิ่ง ปูนจิงโจ้ ติดต่อได้ที่ โทร 02-408-9888 หรือ 089-1392730 และสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.quickcoat.co.th

Related

Lastest